Tin tức sự kiện
Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online như thế nào?

Hiện nay, việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh là một trong những thủ tục đóng vai trò quan trọng trong trường hợp hộ kinh doanh đó xin giải thể hay tạm dừng hoạt động. Vậy thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các thông tin liên quan qua bài viết của Luật và Kế toán Việt Mỹ dưới đây.

1. Trường hợp nào hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế năm 2024?

Trường hợp nào hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế
Trường hợp nào hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế

Hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế (hay chính xác là chấm dứt hiệu lực mã số thuế) trong trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Quản lý thuế năm 2019:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh;

– Bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, mã số thuế của hộ kinh doanh cũng chính là mã số hộ kinh doanh được tạo tự động từ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế của Nhà nước. Mã số này được in rõ ràng trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cùng với mã số đăng ký hộ kinh doanh (theo khoản 1 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BTC).

Đối chiếu với khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp:

– Nội dung đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

– Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục nhưng không thông báo với Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

– Kinh doanh ngành, nghề bị cấm, không tuân thủ quy định pháp luật;

– Hộ kinh doanh do những người không có quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

– Hộ kinh doanh không thực hiện việc gửi báo cáo theo yêu cầu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo/có yêu cầu bằng văn bản;

– Những trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Như vậy, hộ kinh doanh sẽ bị đóng mã số thuế trong 02 trường hợp sau: Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online diễn ra như thế nào?

Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online diễn ra như thế nào
Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online diễn ra như thế nào?

Để đóng mã số thuế, hộ kinh doanh cần thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có các loại giấy tờ:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu 24/ĐK-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ có đầy đủ giấy tờ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh.

với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế sẽ thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ như đã nêu trên theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế đã lựa chọn.

Người nộp thuế sẽ nộp hồ sơ (hồ sơ đăng ký thuế đồng thời với hồ sơ đăng ký kinh doanh theo cơ chế 1 cửa liên thông) đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm gửi thông tin hồ sơ đã tiếp nhận của người nộp thuế sang cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của hộ kinh doanh:

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh, ghi rõ ngày đã nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, và thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi rõ ngày đã nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Sau đó thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, nếu hồ sơ không đầy đủ giấy tờ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

* Giao dịch điện tử trong đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế:

  • Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc người nộp thuế đã nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN chậm nhất 15 phút từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.
  • Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế đã lựa chọn lập và gửi hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định và phải trả kết quả: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định, cơ quan thuế phải có trách nhiệm gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế đã lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.

* Trường hợp đăng ký đồng thời với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông:

  • Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang.
  • Kiểm tra và giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế và thực hiện trả kết quả giải quyết qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.

Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã; hoặc đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế trong trường hợp nếu người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3. Nguyên tắc đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh hiện nay cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản đã được quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý thuế năm 2019, cụ thể như sau:

Thứ nhất, mã số thuế của hộ kinh doanh sẽ không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;

Thứ hai, mã số thuế của hộ kinh doanh khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp khôi phục mã số thuế theo quy định tại Điều 40 của Luật này;

Thứ ba, khi hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;

Thứ tư, hộ kinh doanh là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trên đây là nội dung bài viết hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh online theo quy định hiện hành. Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích với bạn. Nếu bạn còn bất kì thông tin nào cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay đến với Luật và Kế toán Việt Mỹ để được tư vấn một cách cặn kẽ nhất nhé.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.