Tư vấn dịch vụ trong nước
Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh

Nhiều doanh nhân quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh của riêng họ. Tính linh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ khiến loại hình công ty này rất phù hợp với nhu cầu thực tế của một doanh nhân. Mặc dù quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn về cơ bản giống như bất kỳ hình thức công ty nào khác, nhưng có một số khác biệt pháp lý cụ thể đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu. Trong bài viết này, Việt Mỹ tư vấn cho doanh nghiệp một số vấn đề pháp lý trong việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhé!

1. Công ty TNHH hiểu là loại hình gì?

Tổ chức, cá nhân cần biết chính xác mình là loại hình doanh nghiệp gì trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo Điều 4 của Luật công ty 2020, có hai loại Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2tv trở lên. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn có các đặc điểm sau:

Bất kể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hai thành viên trở lên đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký và ngày điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký. Sẽ không có hội đồng quản trị và sẽ không có cổ phiếu nào được phát hành trừ khi được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng.

2. Ưu nhược điểm khi thành lập công ty TNHH

Ưu điểm của công ty TNHH

  • Chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ phải trả và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi vốn góp.
  • Do số lượng thành viên ít nên các thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên thì trước hết phải chào bán cho các thành viên khác. Nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua thì có thể mua và chuyển nhượng cho thành viên khác.
  • Chuyển nhượng được nên dễ sử dụng và tránh liên quan đến người lạ. Tên thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn phải có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Cơ cấu tổ chức đơn giản của công ty tnhh rất phù hợp cho các công ty mới thành lập, doanh nghiệp gia đình hoặc công ty có bí quyết kinh doanh và kỹ thuật cụ thể.
  • Trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng vốn mặc dù công ty chưa có lãi thì việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn không áp dụng thuế suất cố định đối với hoạt động chuyển nhượng như trường hợp công ty đại chúng mới thực hiện. . Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm của công ty TNHH

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn nợ chứ không được phát hành cổ phiếu và không được tham gia thị trường chứng khoán nên khả năng huy động vốn thấp hơn công ty cổ phần.
  • Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tiền lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí hoạt động của công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn so với công ty tư nhân và công ty hợp danh.
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh năm 2023

Sau đây sẽ là các bước thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh. Về cơ bản thì thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh cũng sẽ phải đảm bảo các yếu tố giống như thủ tục công ty mới thành lập.

3.1 Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên năm 2023

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Đơn đăng ký kinh doanh được nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải gửi văn bản thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Theo thủ tục và nghị định này, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty, công ty phải đăng bố cáo trên cổng thông tin đăng ký công ty quốc gia và nộp lệ phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các thông tin như nội dung đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Ghi chú: Theo luật, công ty TNHH một thành viên phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu công ty TNHH một thành viên.

3.2 Thủ tục đăng ký thành lập công y tnhh 2 thành viên

a. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Theo quy định số 01/2021/NĐ-CP, người đăng ký thành lập công ty phải nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nơi công ty đặt trụ sở chính. Bộ Thương mại cấp đơn đăng ký kinh doanh cho người nộp đơn sau khi nhận được giấy biên nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký thương mại cấp giấy chứng nhận đăng ký thương mại trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được đơn đăng ký tương ứng. Trường hợp tài liệu đăng ký không đúng hoặc tên doanh nghiệp đăng ký không đúng quy định, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp yêu cầu thay đổi, hoàn thiện nội dung.

b. Tiến hành đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số

Người đăng ký thực hiện các bước trên Cổng thông tin quốc gia để nộp thông tin, đăng tải hồ sơ điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty, người nộp hồ sơ nhận được thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Nếu hồ sơ tương ứng với đăng ký của công ty, cơ quan đăng ký thông báo cho công ty rằng đăng ký đã được cấp. Trường hợp tài liệu không phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử đến doanh nghiệp yêu cầu thay đổi, hoàn thiện nội dung tài liệu.

c. Tiến hành đăng ký trực tuyến bằng tài khoản đăng ký doanh nghiệp

Người nộp đơn phải sử dụng tài khoản đăng ký của công ty để truyền thông tin qua mạng thông tin điện tử, tải xuống tài liệu điện tử, kiểm tra tài liệu đăng ký của công ty và trả phí và lệ phí đăng ký của công ty. Khi được ủy quyền thực hiện các hoạt động đăng ký công ty thông qua mạng thông tin điện tử thông qua tài khoản đăng ký thương mại, phải có giấy ủy quyền, trong đó có chi tiết liên hệ của người được ủy quyền kiểm soát việc chuyển tài liệu, đăng ký, thông tin điện tử, mạng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ nhận được thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của công ty qua mạng thông tin điện tử. Cơ quan đăng ký chấp nhận đăng ký của công ty nếu các tài liệu được chấp nhận và thông báo cho công ty về việc chấp nhận đăng ký. Nếu yêu cầu không được chấp nhận, bộ phận đăng ký thương mại sẽ gửi thông điệp tới công ty thông qua mạng thông tin điện tử yêu cầu thay đổi hoặc hoàn thiện tài liệu. Thông báo nội dung đăng ký công ty: Yêu cầu thông báo nội dung đăng ký công ty phải được nộp khi nộp hồ sơ đăng ký công ty. Nội dung gửi bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và thông tin ngành nghề.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh
Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh

4. Các thủ tục sau khi thành lập công ty TNHH năm 2023

a. Mở tài khoản ngân hàng của công ty

Theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về Đăng ký công ty, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, các công ty không bắt buộc phải thực hiện các bước đăng ký tài khoản ngân hàng với phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b. Đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng và chữ ký điện tử trên tờ khai thuế

Đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng nơi doanh nghiệp đăng ký và mở tài khoản.

c. Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Căn cứ quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020: Các công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập vào năm 2021 sẽ được miễn phí môn bài (thuế), nhưng vẫn phải khai và nộp tờ khai thuế môn bài.

d. Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính

Công ty phải treo biển công ty gần trụ sở chính với nội dung: cơ quan quản lý (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty, tức là sở kế hoạch và đầu tư), tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại hoặc địa chỉ email (nếu có).

e, Mua chữ ký số điện tử và nộp thuế điện tử

f) Đề xuất hóa đơn điện tử

g, Đăng ký hóa đơn điện tử

Thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/thay đổi thông tin theo mẫu 01;

Cá nhân/tổ chức có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cục thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

5. Câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh

5.1 Điều kiện thành lập công ty TNHH gồm có gì?

Khi thành lập công ty cổ phần của thành viên sáng lập chỉ cần bản sao công chứng CMND/căn cước công dân/hộ chiếu và các dữ liệu như tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động…, mức vốn…

5.2 Sự khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần là gì?

Sự khác biệt chính giữa công ty cổ phần và công ty cổ phần là công ty cổ phần có thể tham gia vào thị trường chứng khoán bằng cách niêm yết dưới dạng công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần chặt chẽ hơn, nhưng linh hoạt hơn trong quan hệ chuyển nhượng vốn.

5.3 Thành lập công ty TNHH có cần chứng minh vốn hay không?

Khi một thành viên của công ty cổ phần được thành lập, công ty phải cam kết nộp toàn bộ số vốn kê khai bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (bắt buộc đối với người đầu tư vốn) mà không có nghĩa vụ chứng minh vốn trong thời gian sớm nhất.

5.4 Sau khi thành lập công ty TNHH có thể đổi thành công ty cổ phần hay không?

Sau khi thành lập công ty tnhh nếu muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần thì phải làm thủ tục chuyển đổi công ty.

5.5 Công chức có được góp vốn vào công ty TNHH hay không?

Trường hợp công chức được mua cổ phần của công ty cổ phần làm chứng khoán thì không được đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn đã đầu tư để trở thành thành viên của công ty cổ phần.

Trên đây là tổng hợp của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ về thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh. Là hình thức kinh doanh phổ biến nhất hiện nay bởi nó có nhiều ưu điểm mà các hình thức kinh doanh khác không có được nên bạn đọc có thể cân nhắc lựa chọn loại hình này cho doanh nghiệp của mình nhé

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.