Tin tức sự kiện

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH CHÓNG – ĐÚNG LUẬT – ĐÚNG CAM KẾT – KHÔNG RỦI RO

DỊCH VỤ TRỌN GÓI NHANH TOÀN QUỐC – KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ – GIAO NHẬN HỒ SƠ TẬN NHÀ

BẠN ĐƯỢC QUYỀN THAY ĐỔI MỌI NỘI DUNG TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỪ MÃ SỐ THUẾ 

Thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những thủ tục quan trọng liên quan đến đăng ký của doanh nghiệp, chính vì thế nên thay đổi đăng ký kinh doanh cũng được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm những thông tin liên quan đến quy trình này. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây để nắm bắt cụ thể về những vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh.

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh nghĩa là gì?

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục pháp lý của doanh nghiệp cần thực hiện khi có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp hoặc thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tư cấp. Vì thế khi có sự thay đổi quan trọng liên quan đến doanh nghiệp thì cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

2. Những trường hợp buộc thay đổi đăng ký kinh doanh

Bạn có thể thay đổi mọi nội dung trong đăng ký kinh doanh ngoại trừ mã số thuế công ty là không thể thay đổi

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm các trường hợp: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp (ví dụ như: Thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH).
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, email, trang web của công ty.
 • Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi về vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cổ đông góp vốn
 • Chuyển nhượng cổ phần
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài, thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (ví dụ như: thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên: bao gồm thông tin chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu, thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu.
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: như thông tin người phụ trách kế toán; thông tin về địa chỉ nhận thông báo thuế.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ chuẩn bị cho thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ tùy thuộc vào hạng mục thay đổi mà chuẩn bị những nội dung liên quan như sau:

3.1 Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng
 • Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1;
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty (đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần, thành viên góp vốn với công ty TNHH)
 • Quyết định của thành viên công ty về việc thay đổi
 • Điều lệ công ty theo thông tin tên công ty mới (để lưu).

3.2 Hồ sơ thay đổi địa chỉ của công ty

 • Bạn chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ mới, Luật Sư của Việt Mỹ sẽ soạn toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn bạn ký, nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư sau đó chuyển giấy phép mới về tận nhà cho bạn.
 • Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1;
 • Biên bản họp của thành viên trong công ty
 • Quyết định của thành viên công ty về việc thay đổi
 • Điều lệ công ty theo thông tin tên công ty mới (để lưu).
 • Khi chuyển địa chỉ công ty khác quận, khác tỉnh bạn cần quyết toán thuế tại chi cục đang quản lý trước khi hồ sơ được chấp
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng gần nhất

3.3 Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mẫu luật định;
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật khi việc thay đổi người đại diện pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
  Hoặc quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị với công ty cổ phần khi thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng

Lưu ý:  Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật phải là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị (với công ty cổ phần). Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đã được bầu. Áp dụng tương đương đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH.

3.4 Hồ sơ khi tăng vốn điều lệ công ty

 • Thông báo tăng vốn điều lệ công ty theo Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu quy định;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (với công ty TNHH hai thành viên trở lên) về việc thay đổi tăng vốn điều lệ công ty.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu (với công ty một thành viên) về việc tăng vốn điều lệ công ty.
 • Điều lệ công ty mới.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng

3.5 Hồ sơ khi giảm vốn điều lệ công ty

 • Nếu giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký mẫu luật định;
 • Quyết định, bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty mới.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng

3.6 Hồ sơ khi thay đổi ngành nghề công ty

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu luật ;
 • Biên bản họp về việc thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh  (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Điều lệ công ty mới bao gồm thông tin ngành nghề kinh doanh mới.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2024

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ tùy thuộc vào từng nội dung được thực hiện với những bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế hiện tại

Với bước này thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện khi có sự thay đổi về trụ sở công ty khác với nơi đặt trụ sở ban đầu, sự thay đổi này vượt quá phạm vi quản lý của đơn vị thuế địa phương. Ví dụ như chuyển nơi đặt trụ sở từ quận này sang quận khác.

 • Thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế khi công ty có sự thay đổi trụ sở nêu trên cần thực hiện trước khi đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện việc quyết toán thuế với chi cục thuế hoặc cơ quan quản lý thuế hiện tại.
 • Thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp mới lập hoặc mới quyết toán thuế tại chi cục thuế cũ khi thay đổi khác quận hoặc khác tỉnh thì chỉ cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi đã có xác nhận của cơ quan thuế, công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại nơi mới chuyển.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo nội dung tại mục trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ ở phòng đăng ký kinh doanh

Công ty sau khi đã chuẩn bị đủ bộ sơ nêu trên thì đem bộ hồ sơ đầy đủ đến nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư địa phương, cùng với đó là cần nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp sau khi thay đổi.

Có hai phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM thì hầu hết các doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức online, cơ quan không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Mọi thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu điện, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện nay, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đưa Giấy biên nhận, sau đó kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong khoảng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư sẽ xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trên cổng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung đã thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 • Với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo để công ty sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể, có nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin trên con dấu.

Các trường hợp công ty cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh đã thay đổi bao gồm:

 • Khi thay đổi tên Tiếng Việt khác;
 • Khi thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu có địa chỉ quận cũ).

Doanh nghiệp sau khi khắc lại con dấu thì tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu mới với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, trên đây là những vấn đề xoay quanh nội dung về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất được Kế toán Việt Mỹ gửi đến bạn đọc. Liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nếu bạn có thắc mắc gì thêm về quy trình, thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3.5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.