Tin tức sự kiện
Quy định chi tiết về thực hiện thủ tục thành lập hiệp hội năm 2023

Hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, và câu lạc bộ đều là các tên khác nhau cho Hội, theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Trong bài viết này, luật và kế toán Việt Mỹ sẽ hướng dẫn bạn về quy trình và thủ tục để được cấp phép thành lập hiệp hội.

1. Quy định pháp luật về thành lập hiệp hội

Các hội , hiệp hội được thành lập bởi một người được xem là một hoạt động thông thường, mang tính cộng đồng và có tính nhân văn cao. Để tạo được thuận lợi cho những người có cùng mục đích chung Nhà nước đã đặt ra những quy định pháp luật để có thể cho mọi người trong tổ chức hiểu cũng như nắm được những yêu cầu cần thiết đã đặt ra.

1.1. Khái niệm về hiệp hội

Hội, Hiệp hội có thể hiểu là một tổ chức ra đời dựa trên cơ sở tự nguyện của mọi người nhằm mục đích giúp để hỗ trợ cùng nhau hoạt động trong lĩnh vực đã đăng ký, điều này cũng giúp góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mặc dù vậy, khi những Hiệp hội được nhà sáng lập tổ chức muốn đi vào hoạt động thì sẽ cần phải đảm bảo được những quy định mà Nhà nước đã đạt ra.

1.2. Nguyên tắc hiệp hội

– Tự nguyện, tự quản.

– Bình đảng, công khai, dân chủ, minh bạch

– Bảo đảm kinh phí hoạt động.

– Không vì mục đích vì lợi nhuận cá nhân.

– Tuân thủ đúng theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

1.3. Phạm vi hoạt động

– Phạm vi hoạt động của hiệp hôi trên cả nước

– Chịu sự quản lý của Bộ ban ngành có liên quan.

2. Điều kiện thành lập hiệp hội

Quy định chi tiết về thực hiện thủ tục thành lập hiệp hội năm 2023
Quy định chi tiết về thực hiện thủ tục thành lập hiệp hội năm 2023

Khi muốn thành lập một hiệp hội thì cần phải tuân thủ theo Nghị định mà Nhà nước đã đặt ra. Hội có nhiều tên gọi khác nhau hội như liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân hay những tên gọi khác nhưng vẫn phải đúng theo quy định của pháp luật. Để có thể được Nhà nước cho phép tổ chức thanh lập hiệp hội thì cần phải đáp ứng được những điều kiện đã đặt ra.

Dựa theo căn cứ tại Điều 5 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Nhà nước đã có những quy định vô cùng cụ thể trong việc thành lập hiệp hội gồm những điều dưới đây:

– Mục đích hoạt động của hội không được trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi hay trong những lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được Nhà nước công nhận để họ được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng một địa bàn lãnh thổ;

– Có điều lệ;

– Có trụ sở;

– Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội nhất định:

+ Khi thành lập hội phải có phạm vi hoạt động trên cả nước hay liên tỉnh và có ít nhất trăm công nhân, để có thể tổ chức ở các tỉnh thành có đủ điều kiện, tự nguyện, cũng như đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Có phạm vi hoạt đồng trong tỉnh và có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong có đầy đủ các điều kiện tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Nếu như hoạt động trong huyện thì cần ít nhất 20 công dân, để có thể tổ chức trong huyện cũng có đầy đủ điều kiện, tự nguyện, có đăng đăng ký thành lập hội;

+ Hội hoạt trong xã thì cần có ít nhất 10 công dân, để có thể tổ chức trong huyện cũng có đầy đủ điều kiện, tự nguyện, có đăng đăng ký thành lập hội;

+ Các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam sẽ là người đại diện của hiệp hội của các tổ chức kinh tế cùng với đó là có phạm vi hoạt động trên khắp cả nước và có 11 đại diện của các tỉnh thành có tham gia, hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thành phải có ít nhất 5 pháp nhân trong cùng tỉnh có cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực có đầy đủ điều kiện, tự nguyện, và có đơn đăng ký tham gia hiệp hội.

Trong trường hợp hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân cũng như các tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do chính cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định được quy định tại Điều 14 của Nghị định

Theo từng nghề có tính đặc thù về chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyên có đăng ký tham gia thành lập hội sẽ được cơ quan quan có thẩm quyền xem xét và xét duyệt trong trường hợp cụ thể.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Quy trình thực hiện thủ tục thành lập hiệp hội

Bước 1: Lập Ban vận động

a) Số lượng thành viên:

Dựa theo quy định trong điều kiện tại Điều 5 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP đã phân chia chia theo từng hội dựa vào nơi hoạt động mà có bao nhiêu thành viên trở lên mới được cơ quan Nhà nước cho phép hoạt động.

b) Hồ sơ lập Ban vận động:

– Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội

Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội

– Danh sách cùng những trích ngang của người dự kiến trong ban vận động thành lập hộ

c) Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ:

Căn cứ theo quy định pháp lý Điều 14 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định như sau:

Trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh: Bộ trưởng bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp Hội

Trong phạm vi trong tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong phạm vi hoạt động xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể được Ủy quyền để cho phép thành lập

– Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý Nhà nương trong ngành, lĩnh vực mà hội đã dự kiến hoạt động và thành lập hội có những phạm vi hoạt trong cả nước hay liên tỉnh;

– Sở quản lý nhà nước trong ngành và lĩnh vụ chính mà hội đã dự kiến hoạt động và hoạt động trong phạm vi cả nước và liên tỉnh;

– Ủy ban nhân dẩn huyện, quận thị xã, của thành phố thuộc tỉnh đã có quyết định công nhận ban hành việc vận động thành lập hội có phạm vi trong huyện xã

Nếu như có trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố thuộc Trung ương địa phương ủy quyền cho phép được thành lập đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã hội thì phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận và ban vận hội có phạm vi hoạt động trong xã.

d) Thời gian cấp phép: 30 ngày

Bước 2: Lập Hội

a) Hồ sơ chuẩn bị:

– Đơn xin phép thành lập hội.

– Dự thảo điều lệ.

– Dự kiến phương hướng hoạt động.

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Lý lịch tư pháp của người đứng đầu.

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

– Bản kê khai tài sản do những người sáng lập họ tự nguyện đóng góp (nếu có).

b) Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính:

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh (trừ trường hợp có quy định khác).

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi hoạt động trong tỉnh sẽ được đồng ý thành lập hội.

c) Thời gian cấp phép: 60 ngày

Bước 3: Tiến hành Đại hội

Trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

Bước 4: Báo cáo kết quả Đại hội

Ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đại hội đến cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày đại hội, bao gồm những giấy tờ sau :

– Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;

– Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;

– Chương trình hoạt động của hội;

– Nghị quyết đại hội.

* Lưu ý: Vì là tổ chức được lập ra để mọi người dân Việt Nam có thể tự nguyện tham gia nên người thành lập tổ chức phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật cũng như có uy tính trong lĩnh vực của hội.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1. Tư các chủ thể hội được quy định như thế nào?

Đây là một tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam trong cùng một ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, mọi người khi tham gia có chung mục đích, hoạt động thường xuyên, không vì lợi ích khác với mục đích bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, trong cộng đồng; luôn hỗ trợ cùng nhau trong những hoạt động để mang lại hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội có các tên gọi khác nhau: hội, tổng hội, liên đoàn, liên hiệp hội, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân cùng với những tên gọi khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là hội).

Khi đặt tên cho hội cần được viết bằng Tiếng Việt, tên biểu tượng không trùng lặp hay gây nhầm lẫn với tên của hội khác đã được thành lập trước đó; và không vi phạm đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa.

Hội có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản và có thể có biểu tượng riêng biệt. Hội muốn hoạt động tại Việt Nam thì phải đặt trụ sở tại Việt Nam.

4.2. Các hội được thành lập có bắt buộc phải có dấu hiệu riêng không?

Câu trả lời: Có. Các Hiệp hội này được thành lập và chia ra nhiều thể loại rất phong phú đa dặng cũng như có số lượng lớn hơn so với những loại tổ chức khác. Những hội được thành lập có tên gọi khác nhau giúp để phân biệt cũng như gắn với dấu hiệu đăng điểm riêng, các dấu hiệu riêng này được xem như những tiêu chí để tập hợp thành viên hình thành tổ chức.

4.3. Hội thường có những đặc điểm gì?

– Hội có tư cách pháp nhân;

– Hội có nhiều tên gọi khác theo quy định của pháp luật;

– Khi hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì tên của hội được viết bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài. Lưu ý rằng tên và biểu tượng của hội không được phép trùng với những hội thành lập trước đó.

– Phải có trụ sở được đặt tại Việt Nam có con dấu, tài khoản, biểu tượng riêng biệt.

4.4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gì khi xét duyệt hồ sơ thành lập hiệp hội?

Khi Hiệp hội nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn đã quy định trong luật (60 ngày) khi đã nhận đủ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt để có thể quyết định cho phép thành lập hội; trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho người gửi hồ sơ đó.

4.5. Cơ cấu của hội gồm những ban nào?

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định cơ cấu của hội gồm những thành phần như sau:

“Điều 19. Cơ cấu tổ chức của hội

Cơ cấu tổ chức của hội gồm:

1. Đại hội;

2. Ban lãnh đạo;

3. Ban kiểm tra;

4. Các tổ chức khác do điều lệ hội quy định.”

Trên đây là quy định pháp luật về Thành lập hiệp hội LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã cung cấp cho quy vị, chung tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho quý khách những dịch vụ tốt nhất. Nếu có bất cứ vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật 0981.345.339 của Việt Mỹ. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp vướng mắc của bạn.

5/5 - (5 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.