Tư vấn đầu tư nước ngoài
thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

Đà Nẵng là địa điểm mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và có dự định thành lập công ty hoặc góp vốn thành lập công ty tại nơi đây. Việc thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng phải tuân thủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục mà pháp luật doanh nghiệp Việt Nam quy định. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng, hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây của Việt Mỹ nhé, hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong quá trình thành lập công ty.

1. Những điểm cần biết khi thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

1. Cho phép người nước ngoài sở hữu vốn từ 1-100% tại Việt Nam.
2. Yêu cầu số vốn tối thiểu từ 50 000 USD trở lên
3. Địa chỉ đăng ký trụ sở công ty phải có hợp đồng thuê/mượn hợp lệ
4. Giám đốc có thể là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài
5. Bắt buộc có giấy phép đầu tư (IRC)
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC) được cấp giống công ty 100% vốn Việt Nam
7. Đăng ký thuế nộp thuế và báo cáo thuế như các công ty Việt Nam và Kiểm toán năm
8. Góp vốn trong thời hạn pháp luật quy định sau khi Mở tài khoản vốn

2. Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

 • Chủ thể có quyền thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng bao gồm các tổ chức, cá nhân mà không rơi vào trường hợp bị cấm thành lập tại Luật doanh nghiệp 2020;f
 • Nhà đầu tư nước ngoài được cho phép thành lập công ty tại Việt Nam. Trước khi thành lập công ty tại Đà Nẵng, nhà đầu tư nước ngoài phải có ít nhất một dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

–  Được sở hữu số vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng, công ty niêm yết, tổ chức kinh doanh về chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong những doanh nghiệp của nhà nước cổ phần hóa hoặc được chuyển đổi sở hữu theo những hình thức khác thực hiện theo quy định về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

+ Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

– Hình thức đầu tư và phạm vi hoạt động, đối tác của Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, Biểu cam kết WTO và các điều ước quốc tế khác có liên quan thì điều kiện chung để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty trong nước cũng như Đà Nẵng như sau:

+ Là cá nhân trên 18 tuổi, tổ chức mang quốc tịch là thành viên của WTO hoặc có ký kết điều ước song phương liên quan đến việc đầu tư với Việt Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam quy định một số ngành nghề chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân mới có thể đầu tư).

+ Có năng lực tài chính ổn để đầu tư và chứng minh được khả năng, năng lực tài chính đầu tư tại Việt Nam.

+ Có địa điểm để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam bằng hợp đồng thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất và các giấy tờ nhà đất hợp pháp của bên cho thuê để làm trụ sở của công ty và địa điểm để thực hiện dự án.

+ Đối với những dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thì nhà đầu tư phải chứng minh là đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng và phải có hợp đồng thuê nhà xưởng tại các cụm, khu công nghiệp.

+ Đáp ứng các điều kiện cụ thể pháp luật quy định đối với các ngành nghề có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài.

+ Đối với một số lĩnh vực kinh doanh như thương mại, bán buôn bán lẻ hàng hóa thì nhà đầu tư cần chứng minh rằng có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.

<yoastmark class=

3. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

Việc thành lập công ty vốn nước ngoài phải được thực hiện theo thủ tục mà pháp luật quy định. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đà Nẵng như sau:

3.1 Quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

Bước 1: Xin cấp Giấy Chứng Nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư tại cơ quan thực hiện đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao tiếp nhận hoặc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố).

Đối tượng phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 • Những công ty có vốn từ 1% – 100% do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ khi thành lập;
 • Những công ty vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thành lập thêm những tổ chức kinh tế; góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế; hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hay mua cổ phần công ty Việt Nam đã có GCN đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty đó kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu như nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua từ 1% phần vốn góp cũng cần phải thực hiện xin cấp GCN đăng ký đầu tư.
 • Quy định đối với những công ty có vốn nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu như có dự án đầu tư mới thì sẽ được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập 1 tổ chức kinh tế mới.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất về dự án đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu trường hợp nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc tài liệu tương đương khác để xác nhận tư cách pháp nhân trường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
 • Một trong những tài liệu sau: Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết về việc hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết về việc hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực khả năng tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp bản sao hợp lệ về thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác để xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng đất tại địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với các dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên của công nghệ, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ về quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền của công nghệ chính;
 • Các văn bản, giấy tờ tài liệu có liên quan khác.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu pháp nhân.

Sau khi đã được cấp GCN đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu pháp nhân.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài Đà Nẵng
 • Điều lệ của công ty
 • Danh sách những cổ đông sáng lập, danh sách những cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu là công ty cổ phần)
 • Danh sách những thành viên công ty (Nếu là công ty TNHH 2 tv trở lên)
 • Danh sách những người đại diện theo ủy quyền (với trường hợp công ty có thành viên/cổ đông là pháp nhân)
 • Bản sao hợp lệ CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của công ty là cá nhân; GCN thành lập doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác để xác nhận tư cách pháp lý đối với trường hợp thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của công ty là tổ chức;
 • Thông báo về mẫu con dấu;
 • Các văn bản, giấy tờ tài liệu có liên quan khác.

Khắc dấu của công ty vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có GCN đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành công bố nội dung thành lập doanh nghiệp. Công ty tiến hành khắc dấu tại 1 trong các đơn vị khắc con dấu được cấp phép. Công ty tự quyết định số lượng và hình thức của con dấu công ty trong phạm vi pháp luật cho phép.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty tự khắc con dấu và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của mình.

3.2 Thời hạn giải quyết thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

– Thời gian giải quyết để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian giải quyết để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là từ 03 – 05 ngày làm việc. Thời gian đăng tải con dấu công ty và để con dấu có hiệu lực là 04 ngày làm việc.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

 

4. Phí thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

Thực tế, phí thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố có thể quyết định đến chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng bao gồm:

 • Loại hình của công ty.
 • Quy mô vốn công ty.
 • Quy mô hoạt động của công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.
 • Quốc tịch nhà đầu tư.
 • Mã ngành CPC (hay còn là mã ngành nghề của WTO).
 • Tư cách của nhà đầu tư: cá nhân hay là doanh nghiệp.

5. Câu hỏi thường gặp liên quan thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng

5.1 Những loại hình công ty có vốn nước ngoài Đà Nẵng có thể lựa chọn?

Những loại hình công ty có vốn nước ngoài Đà Nẵng có thể lựa chọn như: Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH từ 2 – 50 thành viên; Công ty cổ phần.

5.2 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Đà Nẵng có thể thành lập với các hình thức nào?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Đà Nẵng có thể thành lập với các hình thức: Thành lập công ty tại Đà Nẵng với 100% vốn nước ngoài.; Cùng góp vốn để thành lập công ty liên doanh với các nhà đầu tư Việt Nam; Mua cổ phần vốn góp của các công ty Việt Nam; Thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

5.3 Nhà đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng có được góp 100% vốn không?

Tùy vào ngành nghề mà nhà đầu tư thực hiện kinh doanh tại Đà Nẵng pháp luật có thể sẽ quy định về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư. Có những ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% vốn nhưng cũng có một số lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép góp một tỷ lệ vốn nhất định hoặc liên doanh.

5.4 Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Đà Nẵng theo những hình thức nào?

Theo quy định của luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Đà Nẵng theo những hình thức sau: Đầu tư để thành lập công ty mới; Đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần, mua phần vốn góp; Thực hiện các dự án đầu tư; Đầu tư theo hình thức lập hợp đồng BCC; Các hình thức đầu tư và loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định Chính phủ;

5.5 Công ty vốn ước ngoài Đà Nẵng có được nhà nước ưu đãi đầu tư không?

Có. Tuy nhiên, công ty vốn đầu tư nước ngoài Đà Nẵng cũng chỉ được hưởng các ưu đãi đầu tư như các doanh nghiệp của Việt Nam.

Trên đây là Hướng dẫn thành lập công ty vốn nước ngoài Đà Nẵng năm 2023 của Việt Mỹ, nếu bạn đang gặp khó khăn khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng hãy liên hệ ngay tới LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được giải đáp nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.