Tư vấn dịch vụ trong nước
thành lập công ty dịch vụ kế toán

Kế toán là ngành đang rất phát triển tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đang cần đến nhiều kế toán. Chính vì vậy thành lập công ty dịch vụ kế toán là một lựa chọn khả quan. Việc mở công ty dịch vụ kế toán phải thực hiện theo quy trình thủ tục pháp luật quy định. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi mở công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, hãy tham khảo Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ kế toán năm 2023 dưới đây của Việt Mỹ nhé.

1. Công ty dịch vụ kế toán là gì?

Theo khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định như kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp các dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính công ty, tư vấn công việc kế toán và các công việc khác có nội dung công tác kế toán theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Theo đó, Công ty dịch vụ kế toán được hiểu là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính công ty, tư vấn về kế toán và các công việc khác có nội dung công tác kế toán theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Đối tượng nào được thành lập công ty dịch vụ kế toán?

Đối tượng được quyền thành lập công ty dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 59 Luật Kế toán 2015 bao gồm:

– Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán được phép thành lập theo các loại hình sau đây:

+ Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên;

+ Công ty hợp danh;

+ Công ty tư nhân.

– Công ty chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm được các điều kiện kinh doanh theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Công ty dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập công ty dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

– Công ty dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

+ Góp vốn với công ty dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập công ty dịch vụ kế toán;

+ Mở chi nhánh của công ty dịch vụ kế toán nước ngoài;

+ Cung cấp dịch qua biên giới theo quy định Chính phủ.

3. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Khi thành lập công ty dịch vụ kế toán cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

3.1 Điều kiện để mở công ty dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 59 Luật Kế toán 2015 quy định công ty dịch vụ kế toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Công ty phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Công ty không được góp vốn để thành lập công ty dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

– Công ty dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức:

+ Góp vốn với công ty dịch vụ kế toán đã được thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam để thành lập công ty dịch vụ kế toán;

+ Thành lập chi nhánh của công ty dịch vụ kế toán nước ngoài;

+ Cung cấp các dịch vụ thông qua biên giới theo quy định Chính phủ.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

 

3.2 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Tại Điều 60 Luật Kế toán 2015 quy định về điều kiện cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Đối với công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên

– Có GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương;

– Có ít nhất từ 02 thành viên trở lên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện pháp luật, tổng giám đốc hoặc giám đốc của công ty TNHH phải là kế toán viên hành nghề;

– Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của các kế toán viên hành nghề trong công ty và tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty là tổ chức theo quy định Chính phủ. Cụ thể, tại Điều 26, 27 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hướng dẫn:

+ Thành viên công ty là tổ chức thì góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty. Nếu có nhiều tổ chức cùng góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức chỉ tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty.

+ Vốn góp của các kế toán viên hành nghề trong công ty phải chiếm hơn 50% số vốn điều lệ của công ty.

Đối với công ty hợp danh

– Có GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương;

– Có ít nhất từ 02 thành viên hợp danh trở lên là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện pháp luật, tổng giám đốc hoặc giám đốc của công ty phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với công ty tư nhân

– Có GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

– Có ít nhất từ 02 kế toán viên trở lên hành nghề;

– Chủ công ty tư nhân phải là kế toán viên hành nghề và họ đồng thời cũng là giám đốc.

Đối với chi nhánh công ty dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

– Công ty được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định nước nơi công ty dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất từ 02 kế toán viên hành nghề trở lên, trong đó có tổng giám đốc hoặc giám đốc chi nhánh;

– Tổng giám đốc hoặc giám đốc chi nhánh không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành công ty khác tại Việt Nam;

– Công ty phải có văn bản gửi lên Bộ Tài chính nhằm bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm về tất cả nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

<yoastmark class=

4. Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ kế toán

Thủ tục công ty mới thành lập được thực hiện như sau:

4.1 Hồ sơ công ty dịch vụ kế toán

Hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 61 Luật Kế toán 2015, bao gồm:

+ Đơn đề nghị được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

+ Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương.

+ Bản sao GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của từng kế toán viên hành nghề.

+ Hợp đồng lao động với công ty dịch vụ kế toán của từng kế toán viên hành nghề.

+ Tài liệu để chứng minh về phần vốn góp đối với công ty TNHH.

+ Điều lệ của công ty đối với các công ty hợp danh, công ty TNHH.

+ Văn bản cam kết sẽ chịu trách nhiệm của công ty nước ngoài, giấy tờ về chứng nhận được phép thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán của công ty nước ngoài đối với chi nhánh công ty dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên, công ty hợp danh và công ty tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư này.

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với chi nhánh công ty dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư này.

Lưu ý: 

– Các bản sao giấy tờ, văn bằng trên phải được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

– Các giấy tờ có kèm theo đơn đề nghị bằng tiếng nước ngoài thì cần phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch đó phải được chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

– Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp hoặc công chứng, chứng thực tại nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4.2 Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính.

Tổ chức đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cần gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tới Bộ Tài chính và nộp phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ cơ quan có thẩm quyền ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày nhận được tài liệu giải trình bổ sung (nếu Bộ Tài chính có yêu cầu công ty đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình).

– Trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ Tài chính cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho công ty; trong trường hợp từ chối cấp GCN thì phải trả lời bằng văn bản và có nêu rõ lý do.

– Trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ tính từ ngày nhận dược tài liệu giải trình bổ sung.

Lưu ý: Trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, công ty hợp danh sẽ phải công bố trên 1 trong các tờ báo viết hoặc là báo điện tử trong vòng 03 số liên tiếp với những nội dung sau:

– Tên công ty dịch vụ kế toán; Tên viết tắt (nếu có); Địa chỉ của trụ sở chính;

– Họ và tên người đại diện pháp luật, họ và tên của Giám đốc (Tổng Giám đốc);

– Số và ngày cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

5. Câu hỏi thường gặp về thành lập công ty dịch vụ kế toán

5.1 Loại hình công ty nào được phép kinh doanh dịch vụ kế toán?

Theo khoản 1 Điều 59 Luật Kế toán 2015 quy định các loại hình công ty được phép kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm: Công ty trách TNHH từ 02 thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Công ty tư nhân.

5.2 Đại lý thuế có được phép kinh doanh dịch vụ kế toán được không?

Có. Tuy nhiên, đại lý thuế chỉ được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty siêu nhỏ đáp ứng và phải đảm bảo là có ít nhất 1 người có chứng chỉ kế toán viên.

5.3 Công ty dịch vụ kế toán có được góp vốn mở công ty dịch vụ kế toán khác?

Công ty dịch vụ kế toán chỉ được phép góp vốn với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài để mở công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

5.4 Công ty cổ phần có được quyền kinh doanh dịch vụ kế toán hay không?

Công ty cổ phần không thuộc loại hình công ty được phép kinh doanh dịch vụ kế toán.

5.5 Công ty cổ phần mong muốn kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải làm gì?

Công ty cổ phần mong muốn kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải chuyển đổi loại hình công ty thành một trong các loại hình công ty được phép kinh doanh như: Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Công ty tư nhân.

Trên đây là Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ kế toán năm 2023 của Việt Mỹ. Nếu bạn có gặp khó khăn trong quá trình thành lập công ty dịch vụ kế toán hoặc các vấn đề khác có liên quan, liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhé.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.