Đầu tư nước ngoài
thanh-lap-cong-ty-bat-dong-san-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài là hoạt động diễn ra phổ biến. Trong thời gian vừa qua thị trường bất động sản dần trở nên sôi động trở lại và có thể trở lại thời kỳ hoàng kim. Trên thực tế hiện nay thì không khó để bắt gặp các hoạt động mua bán hay chuyển nhượng bất động sản trên thị trường. Để có thể hiểu rõ hơn thì hãy theo dõi nội dung tiếp theo đây nhé

1. Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản

Ta có thể hiểu hoạt động kinh doanh bất động sản là các các nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đầu tư vốn để tiến hành thực hiện các hoạt động tác động đến bất động sản (là đất đai, nhà ở, tài sản hay các công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai) như: xây dựng, mua bán, nhận hoặc chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, bất động sản; hay các hoạt động dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý hoặc hoạt động trên sàn giao dịch bất động sản với mục đích nhằm sinh lợi.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để các nhân, tổ chức hay doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ phải tuân thủ theo những nguyên tắc cụ thể nhất định, chẳng hạn như:

– Bình đẳng trước pháp luật; các bên tự do thỏa thuận thông qua hợp đồng dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, không làm trái  các quy định của pháp luật.

– Đáp ứng  đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản về bất động sản đưa vào kinh doanh.

– Phải trung thực, công khai, minh bạch trong quá trình hoạt động  kinh doanh bất động sản.

– Đối với những  khu vực được cho là ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh của Nhà nước theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì các cá nhân, tổ chức có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc thì chủ thể tiến hành kinh doanh bất động sản cũng không được vi phạm vào các điều cấm đã được quy định cụ thể trong Luật kinh doanh bất động sản, chẳng hạn như:

 • Không kinh doanh những bất động sản không đủ điều kiện theo luật định
 • Đầu tư vào những dự án bất động sản mà dự án đó không phù hợp với quy hoạch hay kế hoạch sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Đối với thông tin về bất động sản: không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không trung thực các thông tin..
 • Thực hiện các hoạt động có tính gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.
 • Đối với nghĩa vụ tài chính với Nhà nước: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ
 • Tiến hành thu các loại phí, lệ phí hoặc các khoản tiền có liên quan  khác đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật…..

2. Thủ tục thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư.

Khi không thuộc các trường hợp cần quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì chủ đầu tư tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. 

Theo đó nhà đầu tư sẽ chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

 • Sở kế hoạch và đầu tư
 •  Ban quản lý các Khu công nghiệp 

Nơi nộp: tại tỉnh/thành phố nơi Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đăng ký đầu tư sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư từ chối chấp thuận đầu tư thì phải lập văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Chuẩn bị hồ sơ gồm có:  
 • Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định; Điều lệ Công ty; 
 •  Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phải có danh sách thành viên, còn đối với Công ty Cổ phần thì nộp danh sách cổ đông sáng lập 
 • Tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn thành lập công ty (Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu/ chứng minh thư nhân nhân nếu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương đối với tổ chức; chứng minh nhân dân, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 – 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp từ chối phải trả lời người yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ lý do.

thanh-lap-cong-ty-bat-dong-san-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản trở thành xu hướng

3. Điều kiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện cơ chế mở cửa hội nhập với các nước và khu vực trên thế giới, vậy nên có rất nhiều tác động tích cực đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội đất nước. Trong đó phải kể đến việc xuất hiện cũng như hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại nước ta hiện nay. Tuy nhiên với những đặc điểm riêng biệt so với các doanh nghiệp trong nước nên pháp luật nước ta đã đưa ra một số quy định cụ thể đối với nhóm đối tượng trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Theo quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì không có quy định nào có nội dung cấm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản tại nước ta. Vậy nên đối tuognjw này được phép kinh doanh bất động sản khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

 • Điều kiện về việc thành lập doanh nghiệp (Điều 75 Luật Đầu tư 2020): theo đó, thì việc thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã  là điều bắt buộc đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản này với quy mô lớn, thường xuyên.
 • Điều kiện liên quan đến phạm vi kinh doanh bất động sản: Căn cứ tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản:
 • Thuê nhà hoặc các công trình xây dựng khác với mục đích để cho thuê lại;
 • Thực hiện đầu tư để xây dựng nhà ở để cho thuê; xây dựng nhà, công trình mà  không phải là nhà ở để bán, để cho thuê hoặc cho thuê mua đối với đất được Nhà nước cho thuê.
 • Đối với những dự án bất động sản của chủ đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng dùng  để bán, cho thuê, cho thuê mua: được phép nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.
 • Đầu tư xây dựng công trình là nhà ở dùng để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với đất được Nhà nước giao.
 • Thực hiện đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất đối với đất thuê là các loại đất như: đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu chế xuất, …

4. Chính sách đối với đầu tư kinh doanh bất động sản 

Để khuyến khích sự phát triển của hoạt động kinh doanh bất động sản thì Đảng và Nhà nước ta đã ban hành ra một số chính sách, chẳng hạn như:

 • Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản sao cho  phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và phù hợp với từng địa phương cụ thể.
 • Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức có liên quan và có các chính sách miễn, giảm thuế và  tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ngoài ra còn ưu đãi về  tín dụng cho các cá nhân, tổ chức có hoạt động đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội và các dự án được ưu đãi đầu tư khác.
 • Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư; Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư thì được hỗ trợ đầu tư xây dựng.
 • Nhà nước đầu tư cũng như khuyến khích đầu tư vào các dự án dịch vụ công ích đô thị, các công trình hạ tầng xã hội nằm trong phạm vi những dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Khi xảy ra các biến động và để bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng thì Nhà nước sẽ ban hành những cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản.

Trên đây là bài viết với nội dung liên quan đến vấn đề “  Thành lập công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài ” đã được LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ cung cấp cho quý bạn đọc. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ pháp lý nào của chúng tôi thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc có thể điền theo biểu mẫu mà chúng tôi cung cấp trên màn hình.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.