Tin tức sự kiện
Quy trình xin giấy phép sản xuất rượu được diễn ra như thế nào?

Sản xuất và phân phối rượu theo quy định của pháp luật là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Một trong những điều kiện quan trọng mà cơ sở kinh doanh cần phải đáp ứng đó là phải có Giấy phép sản xuất rượu. Luật pháp quy định như thế nào về thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu? Thủ tục được thực hiện ra sao năm 2024? Bạn đọc hãy tham khảo bài viết sau của Kế toán Việt Mỹ để được giải đáp những thắc mắc trên.

1. Giấy phép sản xuất rượu là loại giấy gì?

Giấy phép sản xuất rượu là loại giấy gì?
Giấy phép sản xuất rượu là loại giấy gì?

Giấy phép sản xuất rượu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho công ty, hộ kinh doanh, tổ chức lúc tiến hành sản xuất và phân phối rượu tới tay người tiêu dùng. Hoạt động sản xuất rượu bao gồm 2 hoạt động là sản xuất rượu thủ công và sản xuất rượu công nghiệp.

– Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu dựa trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.

– Sản xuất rượu thủ công là hoạt động Sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không bằng máy móc, trang thiết bị công nghiệp.

Như vậy, tùy thuộc vào việc cơ sở sản xuất rượu bằng dây chuyền máy móc, trang thiết bị công nghiệp hay bằng công cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, trang thiết bị công nghiệp thì cơ sở sẽ tiến hành xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hay giấy phép sản xuất rượu thủ công.

2. Điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu

Khi doanh nghiệp muốn xin được cấp giấy phép sản xuất rượu thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Hãy cùng Kế toán Việt Mỹ đi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện để sản xuất rượu công nghiệp là:

* Điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

– Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.

– Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

– Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

– Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

* Điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

3. Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu gồm những giấy tờ gì?

3.1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Theo điều 19 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định pháp luật ban hành.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao 1 trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).

– Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo kê môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm với bản sao nhãn hàng hóa rượu mà công ty sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

– Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kĩ thuật.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu gồm những giấy tờ gì?

Theo điều 20 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (1 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở vật chất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

3.3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

Theo Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao những văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà sản xuất rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự định kinh doanh phù hợp với hoạt động của những nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất  rượu hoặc Giấy phép sản xuất rượu.

3.4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

Theo điều 22 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm 1 trong 2 loại sau:

+ Bản sao hiệp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm theo bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham dự hệ thống bán buôn rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để buôn bán rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà sản xuất rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân phân phối trong nước, thương gia phân phối hoặc nhà buôn bán lẻ khác, trong đấy ghi rõ các dòng rượu dự kiến kinh doanh thích hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

3.5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Theo điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm cho địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân cung cấp rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

4. Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu năm 2024

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Đối với cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ các lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

– Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp phép. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

5. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu?

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP và khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu bao gồm:

  • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;
  • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn.

Trên đây là  toàn bộ thông tin chúng tôi đã giải đáp vấn đề về cấp giấy phép sản xuất rượu gửi đến quý độc giả. Nếu quý độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan cần được Kế toán Việt Mỹ giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay nhé.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.