Graphic bảng giá thành lập công ty
Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Trong những năm qua, có không ít công ty 100 vốn nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam. Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài là vấn đề đáng quan tâm khi thành lập công ty. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài có thể khác nhau đối với mỗi dự án kinh doanh. Hãy tham khảo phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài rẻ nhất của Việt Mỹ dưới bài viết này nhé.

1. Công ty 100 vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100 vốn nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam đó tự quản lý và sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư kinh doanh. Công ty 100 vốn đầu nước ngoài được thành lập theo các loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật Việt Nam, được thành lập và bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp nhà nước giấy phép đăng ký đầu tư.

Vốn pháp định của Công ty 100 vốn nước ngoài sẽ tối thiểu phải = 30% vốn đầu tư. Đối với một số trường hợp đặc biệt thì vốn pháp định Công ty 100 vốn nước ngoài có thể < 20% vốn đầu tư và phải có được sự chấp nhận của cơ quan Sở kế hoạch & Đầu tư.

2. Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

 • Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thì phải có dự án đầu tư riêng cụ thể và khả thi tại Việt Nam, bên cạnh đó phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Chủ đầu tư nước ngoài phải chứng minh được năng lực tài chính của mình để triển khai dự án.
 • Cam kết về nghĩa vụ nộp thuế, và chấp hành theo các quy định pháp luật đối với Việt Nam
 • Công ty Công ty 100 vốn nước ngoài cam kết về nghĩa vụ về việc sử dụng lao động tại địa phương, nghĩa vụ đất đai …
 • Công ty Công ty 100 vốn nước ngoài phải hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định pháp luật Việt Nam.

3. Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài rẻ nhất tại Việt Mỹ

Thực tế, phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố quyết định đến chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài bao gồm:

 • Loại hình kinh doanh của công ty.
 • Quy mô về vốn điều lệ của công ty.
 • Quy mô về hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Ngành nghề và lĩnh vực mà công ty hoạt động.
 • Quốc tịch nhà đầu tư.
 • Mã ngành nghề CPC (mã ngành nghề của WTO).
 • Tư cách nhà đầu tư là cá nhân hay là doanh nghiệp.

Dưới đây là chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài mà Luật Việt Mỹ đưa ra để quý khách hàng tham khảo:

 • Ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dịch vụ: 1.000 USD
 • Các ngành nghề liên quan đến hoạt động thương mại – Xuất, nhập khẩu: 1.700 USD
 • Ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực sản xuất: 2.500 USD
 • Ngành nghề kinh doanh cần có điều kiện: 3.000 USD
 • Dự án kinh doanh mà có vốn trên 300 tỷ: Chi phí thành lập công ty có vốn nước ngoài sẽ được tự thỏa thuận.

Chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sẽ bao gồm chi phí đóng cho Cơ quan nhà nước và các chi phí dịch vụ khác cho công ty.

4. Quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Quy trình, thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sẽ được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, theo đó quy trình này gồm các bước cơ bản như sau:

4.1 Xin quyết định, chủ trương đầu tư

(Thực hiện trong một số trường hợp cần  xin quyết định, chủ trương đầu tư)

Nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam để đầu tư thực hiện dự án kinh doanh thì phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp thì nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư dưới thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan UBND cấp tỉnh.

Chỉ các dự án sau đây nhà đầu tư nước ngoài mới phải thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư cấp tỉnh:

 • Dự án mà được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất không thông qua việc đấu giá, đấu thầu hoặc được nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng những công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ.

Trong trường hợp, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về viễn thông có hạ tầng mạng, kinh doanh vận tải biển, trồng rừng, báo chí, xuất bản, thành lập tổ chức khoa học & công nghệ, doanh nghiệp khoa học & công nghệ 100% vốn nước ngoài. Theo đó, trường hợp khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài mà có liên quan đến những vấn đề kể trên thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

4.2 Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp GCN đăng ký đầu tư cho công ty 100 vốn nước ngoài bao gồm:

 • Văn bản đề nghị để được thực hiện dự án đầu tư, bao gồm cả cam kết chịu trách nhiệm về mọi chi phí, rủi ro nếu như dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu để chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu để chứng minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất về dự án đầu tư. Trường hợp mà pháp luật xây dựng có quy định phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư nước ngoài được nộp báo cáo về nghiên cứu tiền khả thi thay thế cho đề xuất về dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư mà không đề nghị Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ nộp bản sao các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu khác để xác định quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sẽ sử dụng trong dự án đầu tư đối với những dự án thuộc diện phải thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với những dự án đầu tư theo hình thức này.
 • Tài liệu khác mà có liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện cũng như năng lực của nhà đầu tư theo quy định pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã được triển khai hoạt động thì nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định nêu trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư sẽ được thay bằng báo cáo tình hình về thực hiện dự án đầu tư kể từ thời điểm triển khai cho đến thời điểm đề nghị cấp GCN đăng ký đầu tư

Công ty nộp hồ sơ cấp GCN đăng ký đầu tư cho công ty 100 vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư.

 • Nếu công ty đặt trụ sở ở khu công nghiệp nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Nếu công ty đặt trụ sở ở ngoài khu công nghiệp nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian cấp GCN đăng ký đầu tư cho công ty 100 vốn nước ngoài

 • Đối với dự án đầu tư mà không thuộc diện cần quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhận được đủ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư mà thuộc diện cần quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.
Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

4.3 Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có GCN đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH có 100 vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị ĐKDN;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách những thành viên;
 • Bản sao của các giấy tờ sau đây: Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên nếu là cá nhân;
 • Quyết định thành lập công ty, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu giá trị tương đương khác của tổ chức và kèm theo văn bản ủy quyền; Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền nếu thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu giá trị tương đương phải được thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự;
 • GCN đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần có 100 vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị ĐKDN;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách những cổ đông sáng lập và những cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách những người đại diện theo ủy quyền nếu có);
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên nếu là cá nhân;
 • Quyết định thành lập công ty, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu giá trị tương đương khác của tổ chức và kèm theo văn bản ủy quyền; Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền nếu thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu giá trị tương đương phải được thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự;
 • GCN đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp GCN đăng ký doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Thời gian cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100 vốn nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty sau khi được đã cấp GCN đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo công khai về nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN theo trình tự, thủ tục và phải nộp phí theo quy định.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Câu hỏi thường gặp về phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

5.1 Công ty 100 vốn nước ngoài có được nhà nước ưu đãi về đầu tư không?

Có. Tuy nhiên, công ty 100 vốn nước ngoài cũng chỉ được hưởng các ưu đãi đầu tư tương tự như các doanh nghiệp tại Việt Nam.

5.2 Công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài và công ty nước ngoài khác nhau như thế nào?

Công ty nước ngoài được thành lập theo những quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật của nước ngoài. Công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật của Việt Nam.

5.3 Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập những loại hình công ty nào tại Việt Nam?

Tuy thuộc vào số lượng nhà đầu tư nước ngoài cùng tham gia thành lập tổ chức kinh tế và quản lý kinh doanh, Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập những loại hình công ty sau tại Việt Nam: Công ty hợp danh; Công ty TNHH; Công ty cổ phần.

5.4 Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế trong các tổ chức kinh tế, trừ trường hợp tổ chức kinh tế đó là: công ty đại chúng; công ty niêm yết; tổ chức kinh doanh về chứng khoán; các quỹ đầu tư về chứng khoán; doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa hoặc được chuyển đổi sở hữu nước ngoài theo quy định.

5.5 Ai được thành lập công ty 100 vốn nước ngoài?

Cá nhân, tổ chức nước ngoài là những đối tượng có quyền thành lập công ty sở hữu từ 1 -100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Ưu tiên đối với cá nhân, tổ chức thuộc các nước tham gia vào cam kết WTO. Các nước không thuộc thành viên WTO sẽ phải tham khảo ý kiến của bộ ngành cho mục đích đầu tư để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Trên đây là Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài rẻ nhất năm 2023 của Việt Mỹ. Nếu bạn có gặp khó khăn trong quá trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam hoặc các vấn đề khác có liên quan, hãy liên hệ tới LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhé.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.