Graphic hồ sơ thành lập công ty
Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty là sự thỏa thuận giữa cá nhân, pháp nhân về việc đóng góp tài sản, công sức để thành lập công ty như công ty cổ phần, công ty hợp danh hay công ty TNHH 2 TV. Các bên góp vốn sẽ cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi phần vốn góp. Để đảm bảo sự tin tưởng và cam kết lẫn nhau, các thành viên công ty ký kết thỏa thuận đầu tư vốn để thành lập công ty trước khi thành lập công ty.

1. Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty là gì?

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty là một tài liệu pháp lý chứa các điều khoản và điều kiện mà các bên góp vốn và công ty thống nhất để quy định việc góp vốn và quản lý vốn trong quá trình thành lập công ty. Hợp đồng này thường được sử dụng trong quá trình thành lập công ty tại Việt Nam và có chức năng xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc góp vốn và sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Nội dung mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu thành lập công ty để phát triển kinh doanh ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng biết thủ tục thành lập công ty. Trong đó, một trong những trăn trở lớn nhất là đầu tư vốn để khởi nghiệp.

Cung cấp vốn thành lập công ty nói chung và đặc biệt là thành lập công ty cổ phần là một trong những điều kiện tiên quyết để hình thành một số vốn nhất định cho việc thành lập và duy trì công ty sau này. Việc đầu tư phải được lập thành văn bản (thỏa thuận đầu tư) để giải quyết trường hợp chuyển nhượng tài sản và tránh rủi ro cho cả công ty và nhà đầu tư.

2.1 Chủ thể của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Đối tượng của hợp đồng đầu tư vốn có thể vừa là pháp nhân, vừa là cá nhân. Trong thỏa thuận đầu tư vốn, số lượng đối tượng là không giới hạn, theo thỏa thuận đầu tư vốn của các bên, có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư trong một mối quan hệ kinh doanh, tùy thuộc vào quy mô của thỏa thuận. và nhu cầu, khả năng, mong muốn của nhà đầu tư.

2.2 Hình thức của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Hợp đồng đầu tư vốn là hợp đồng do nhiều bên ký kết, trong đó các chủ thể tham gia để thực hiện cùng một công việc nhằm mục đích đầu tư vốn.

Do đối tượng của thỏa thuận hợp tác là các nghĩa vụ đã được thỏa thuận giữa các bên nên thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất. Tuy nhiên, luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản vì đây là một hợp đồng phức tạp và văn bản hợp đồng là bằng chứng để giải quyết tranh chấp nếu nó phát sinh:

 • Đó là một hợp đồng trong đó nhiều bên đóng góp tài sản và/hoặc nỗ lực.
 • Hợp đồng phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh tế.
 • Chủ thể có thể thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng (khi xã viên tham gia hoặc ra khỏi hợp tác xã).
 • Đại diện cho các thành viên trong việc tạo lập và thực hiện các giao dịch với bên thứ ba.

Mẫu văn bản thỏa thuận đầu tư vốn có thể có thêm người làm chứng hoặc các bên thỏa thuận lựa chọn hình thức công chứng. Trường hợp tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác có công chứng, các bên phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 3, Điều 188 Luật đất đai 2013.

Nội dung mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty
Nội dung mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

2.3 Nội dung của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Chi tiết về các bên: nhà đầu tư góp vốn và người nhận vốn góp

Nội dung quyên góp:

 • Tài sản báo cáo là vốn có thể là VND, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị QSDĐ, quyền SHTT, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản xác định được khác được định giá bằng VND. Do đó, các nhà đầu tư mạo hiểm có thể chọn quyên góp dưới nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, lưu ý việc đầu tư vốn trên cơ sở quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của Luật Đất đai; đầu tư vốn tương ứng với giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí mật kỹ thuật phải tuân theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Tìm hiểu xem tài sản của ai là vốn đầu tư.

Giá trị tiền quyên góp:

 • Theo quy định, khi chuyển vốn thành vốn cổ phần của công ty, các tài sản không phải là VND, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được sự chấp thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp và phải được xác định bằng VND.
 • Các trường hợp đầu tư vốn khác thì giá trị tài sản phải được xác định trên cơ sở thoả thuận của các bên;
 • Thời hạn đầu tư vốn;
 • Mục đích đầu tư vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Giải quyết tranh luận;
 • Phân bổ lợi ích và rủi ro (nếu có);
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Để đảm bảo rằng thỏa thuận tài trợ kinh doanh của bạn là chính xác nhất có thể, bạn nên:

 • Quốc hiệu phải đúng quy định.
 • Mục đích hợp đồng cần được xác định rõ ràng trong thỏa thuận góp vốn lưu động.
 • Nếu các bên có thoả thuận bằng hợp đồng thì trong hợp đồng phải ghi rõ số vốn góp của công ty.
 • Để tránh xảy ra tranh chấp, các bên khi thỏa thuận góp vốn phải ghi rõ trong hợp đồng hình thức góp vốn vào công ty như tiền mặt, chuyển khoản… và thỏa thuận giá cả rõ ràng.
 • Các bên phải thỏa thuận rằng hợp đồng phải ghi rõ thời hạn của hợp đồng, địa điểm cụ thể sẽ thực hiện hợp đồng và cách thức thực hiện hợp đồng đầu tư.
 • Ghi rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng
 • Hợp đồng đầu tư quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng đầu tư.
 • Trường hợp các bên không thoả thuận được về việc thực hiện hợp đồng thì các bên phải thoả thuận bổ sung phương thức giải quyết tranh chấp.
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Nội dung thỏa thuận góp vốn lưu động phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Dân sự. Vì vậy, khi góp vốn công ty cần đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.

 • Loại hình đầu tư phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư và Luật Công ty. Ví dụ, việc đồng ý đầu tư vào chi nhánh công ty là không thể chấp nhận được.
 • Là nội dung kinh doanh không thuộc các quy định cấm kinh doanh/hạn chế kinh doanh. Ví dụ: Không được tài trợ để mua dược phẩm cho mục đích kinh doanh hoặc sử dụng theo giai đoạn.
 • Nhà đầu tư phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Người nước ngoài không được đồng ý góp vốn thành lập hộ kinh doanh cá thể.

4. Dowload mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Mẫu hợp đồng góp vốn
Mẫu hợp đồng góp vốn

Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây:  dowload-hop-dong-gop-von-thanh-lap-cong-ty

5. Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Trên thực tế, các thỏa thuận đầu tư hiếm khi được các nhà đầu tư sử dụng để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, vì chúng có chứa các điều khoản của hiệp hội. Mặc dù các điều khoản của công ty đóng vai trò của một hợp đồng đầu tư ở một số khía cạnh, vai trò của các điều khoản của công ty và hợp đồng đầu tư về cơ bản là khác nhau. Điều lệ là “quy định” của công ty. Nó chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và quản lý doanh nghiệp.

Mặt khác, quan trọng hơn là Thỏa thuận góp vốn quy định mối quan hệ giữa cổ đông và thành viên sáng lập, yêu cầu hình thành và hoạt động của công ty, các điều kiện ràng buộc. Trách nhiệm giữa các cổ đông/người sáng lập trong quá trình vận hành công ty. Nếu sự kết hợp tốt thì cũng có thể quy định nội dung của thỏa thuận đầu tư trong điều lệ công ty.

Tuy nhiên, trên thực tế, các điều khoản mẫu và điều khoản thành lập công ty/thành viên sáng lập thường không bao gồm đầy đủ các điều khoản cần có trong thỏa thuận góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, một thỏa thuận đầu tư là cần thiết, đặc biệt đối với việc thành lập một doanh nghiệp liên quan đến một lượng vốn lớn hoặc liên quan đến các giao dịch phức tạp.

Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công tyXin lưu ý rằng đối với quyền sử dụng đất và phần đóng góp bằng giá trị tài sản trên đất thì phải được giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hợp đồng phải theo mẫu quy định của pháp luật và được công chứng. Cơ quan công chứng có thể từ chối chứng thực nếu hợp đồng không đúng hình thức và có thể gây ra một số khó khăn trong việc chứng thực.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng, mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản bất động sản mà pháp luật quy định là rất đơn giản và không bao gồm đầy đủ các chi tiết, nội dung mà hợp đồng hiện có. Cá nhân. Trong trường hợp cần thiết, các bên có thể xem xét bổ sung các điều khoản bổ sung vào hợp đồng mẫu. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư, công chứng viên để tránh việc bị từ chối công chứng hợp đồng vì những lý do sau: Cấu trúc hợp đồng mẫu về cơ bản đã bị phá vỡ.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các mẫu hợp đồng cũng như mẫu hồ sơ thành lập công ty tại VIỆT MỸ hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

6. Câu hỏi thường gặp liên quan tới mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

6.1 Hợp đồng góp vốn bị vô hiệu khi nào?

Hợp đồng góp vốn có thể bị vô hiệu khi vi phạm quy định pháp luật, thiếu các yếu tố cần thiết, hoặc thông qua thỏa thuận của các bên tham gia. Quá trình vô hiệu hóa hợp đồng góp vốn có thể yêu cầu thủ tục pháp lý và sự thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền.

6.2 Hợp đồng góp vốn có phải công chứng hay không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng góp vốn vào công ty TNHH 1 thành viên không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, việc công chứng hợp đồng có thể mang lại nhiều lợi ích và đảm bảo tính pháp lý cho các bên tham gia

6.3 Có được góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay không?

Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn theo quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất.

6.4 Hợp đồng góp vốn có phải là là hợp đồng song vụ hay không?

Hợp đồng góp vốn là sự thỏa thuận hai bên, trong đó các bên tham gia hợp đồng có quyền và nghĩa vụ với nhau. Quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh do thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

6.5 Hợp đồng góp được lập ở đâu?

Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thoả thuận. nếu không thoả thuận được thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của thể nhân hoặc trụ sở đăng ký của pháp nhân đề nghị giao kết hợp đồng.

Trên đây là một số chia sẻ của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ về mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty. Và nếu quý khách đang có nhu cầu muốn thành lập công ty thì có thể tham khảo thêm các mẫu hồ sơ khác của chúng tôi. Thông tin liên hệ chi tiết xin liên hệ với Việt Mỹ, chúng tôi rất mong được đồng hành với quý khách hàng trong công việc

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.