Tin tức sự kiện
Lập siêu thị mini

Siêu thị mini hiện đang trở thành một lựa chọn phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, thu hút nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về các thủ tục và điều kiện cần thiết để thành lập một công ty hoặc hộ kinh doanh lập siêu thị mini. Dưới đây là một trình bày về các điều kiện và thủ tục cụ thể để thành lập một siêu thị mini đúng theo quy định của pháp luật.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Luật doanh nghiệp năm 2014.
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Các Nghị định, thông tư liên quan.

2. Siêu thị mini là gì?

Theo Điều 3, Khoản 11 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP, siêu thị mini được định nghĩa là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2 và được xếp loại vào hình thức siêu thị tổng hợp theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện để lập siêu thị mini:

 • Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Để được kinh doanh siêu thị mini, bạn phải là hộ kinh doanh, hoặc doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 như:

 • Doanh nghiệp tư nhân,
 • Công ty TNHH một thành viên,
 • Công ty TNHH hai thành viên.

3. Thủ tục lập siêu thị mini

Bước 1: Tiến hành chuẩn bị hồ sơ và đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ lập siêu thị mini bao gồm nhiều phần quan trọng:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty
– Bản sao các giấy tờ cá nhân của thành viên hoặc cổ đông, bao gồm thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các văn bản pháp lý khác.
– Bản sao các văn bản chứng minh đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương nếu là tổ chức.
– Các giấy tờ khác cần thiết (nếu có).
– Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Và Kế Toán Việt Mỹ

Sau khi hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp.

Bước 2: Thông báo công khai thông tin đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày. Thông báo này bao gồm nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 26, Khoản 1 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP, việc không công bố hoặc công bố sai thời hạn nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 3: Thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Có thể ủy quyền cho Công ty Luật Việt An hoặc tự thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, đồng thời đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

4. Địa điểm lập siêu thị mini trong hồ sơ cấp phép phải có những gì?

Địa điểm lập siêu thị mini, theo quy định tại khoản 2, Điều 27 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trong hồ sơ xin cấp giấy phép, phải chứa đựng các thông tin quan trọng được chỉ định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

5. Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định này, trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Giấy phép lập siêu thị mini bao gồm những gì?

Giấy phép lập siêu thị mini bao gồm các nội dung quan trọng được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

Nội dung, thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1. Nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;

c) Loại hình cơ sở bán lẻ;

d) Quy mô cơ sở bán lẻ;

đ) Các nội dung khác;

e) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ,

2. Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

a) Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

b) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp;

c) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được gia hạn thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

6. Giấy phép lập siêu thị mini bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Theo điều 43, khoản 2 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP, giấy phép lập siêu thị mini có thể bị thu hồi trong các trường hợp được quy định như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của dự án lập siêu thị mini, Giấy phép kinh doanh bị thu hồi.
 • Nội dung kê khai trong hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép lập siêu thị mini được xác định là giả mạo.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp yêu cầu nhưng không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Sau 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp yêu cầu.
 • Ngừng hoạt động bán lẻ tại siêu thị mini quá 12 tháng mà không có báo cáo đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 40 của Nghị định này trong 24 tháng liên tiếp.
 • Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 40 của Nghị định này sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn yêu cầu.

Trên đây là những thông tin hữu ích về lập siêu thị mini mà chúng tôi đã chia sẻ. Hy vọng rằng bạn sẽ có thể thực hiện các bước thủ tục mở siêu thị mini một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.