Tin tức sự kiện
Khai báo thuế cho thuê nhà cá nhân như thế nào?

Khai báo thuế là nghĩa vụ của từng người dân, vì thế nên với trường hợp thuê nhà cá nhân cũng cần phải khai báo thuế cho cơ quan nhà nước. Vì đây là một trong những hoạt động mang tính chất kinh doanh cần phải đóng thuế cho cơ quan nhà nước. Dưới đây là những tìm hiểu của Việt Mỹ về việc Khai báo thuế cho thuê nhà cá nhân như thế nào, mời bạn đọc tham khảo.

1. Quy định đóng thuế cho thuê nhà 2024

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 40/2021 Bộ Tài Chính quy định doanh thu đóng thuế của hộ kinh doanh cá thể cho thuê nhà như sau:

– Hộ kinh doanh cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trong năm dương lịch dưới 100 triệu đồng thì không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Hộ kinh doanh cá nhân có trách nhiệm khai thuế một cách chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

– Hộ kinh doanh cá nhân theo hình thức nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình thì mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT và TNCN được xác định cho 1 người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình trong năm tính thuế.

Như vậy có thể thấy đối với cá nhân cho thuê nhà phải đóng thuế cho nhà nước khi doanh thu trong một năm trên 100 triệu đồng.

2. Cho thuê nhà có phải đóng thuế không?

Theo điểm a, khoản 1, Điều 9, Thông tư 40/2021 Bộ tài chính quy định như sau:

Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản bao gồm các tài sản như nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không có dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị có người điều khiển; cho thuê tài sản khác không có dịch vụ. Còn dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại quy định này bao gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là nhà, căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú có dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.

Như vậy, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh cho thuê nhà thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

Ngoài ra, chủ nhà cho thuê phải đóng thêm thuế môn bài khi có doanh thu hàng năm đạt trên mức 100 triệu đồng. Mức lệ phí môn bài hằng năm phải nộp sẽ dựa vào số vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh và doanh thu bình quân hàng năm của cá nhân đó.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Các nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì, tính như thế nào?

3.1 Những loại thuế cá nhân cho thuê nhà phải nộp

Những loại thuế mà cá nhân cho thuê nhà phải đóng sẽ tùy thuộc vào mức doanh thu, kinh doanh cá thể cho thuê nhà có phải nộp các loại thuế sau đây:

Thứ nhất là lệ phí môn bài:

Căn cứ vào Nghị định 139/2016 của Chính Phủ, khi cá nhân kinh doanh cho thuê nhà thì cần xem xét việc nộp lệ phí môn bài.

– Nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng trên năm, sẽ được miễn lệ phí môn bài.

– Nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, sẽ phải nộp lệ phí môn bài, với mức thuế được quy định trong Nghị định 139/2016 của Chính Phủ.

Thứ hai, thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Theo Luật Thuế GTGT năm 2008 thì hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, cá nhân có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu đồng trên năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế GTGT.

Trường hợp có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT, với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế GTGT, theo quy định tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài Chính.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Theo Luật Thuế TNCN, cá nhân cho thuê nhà là đối tượng phải nộp thuế TNCN.

Cụ thể, nếu doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu đồng trong năm lịch, cá nhân này sẽ không phải nộp thuế TNCN.

Đối với cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, họ cần nộp thuế Thu nhập cá nhân với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế TNCN, theo quy định trong Thông tư 40/2021 của Bộ Tài Chính.

Như vậy, việc nộp thuế cho cá nhân cho thuê nhà phụ thuộc vào mức doanh thu hằng năm, với các loại thuế bao gồm lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN và mức thuế cần đóng được xác định dựa trên quy định của pháp luật.

3.2 Cách tính thuế cho thuê nhà mới nhất

Căn cứ vào các quy định trên, cá nhân cho thuê nhà mà có tổng doanh thu trong năm dương trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, doanh thu tính thuế là tổng doanh thu trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà.

– Với trường hợp người thuê trả tiền thuê nhà trước nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống, để xác định cá nhân không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần mà người thuê đã đóng.

– Còn trường hợp cá nhân đồng sở hữu nhà cho thuê có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm, để xác định cá nhân không phải nộp thuế sẽ được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế dương lịch

Ví dụ: B và C là đồng sở hữu căn nhà, năm 2023 hai người cùng thống nhất cho thuê với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm và B là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Như vậy, cá nhân B thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà với doanh thu tính thuế là 180 triệu đồng.

* Doanh thu tính thuế

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2021 Bộ Tài Chính, doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà cá nhân được xác định như sau:

– Với doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế của số tiền người thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác, nhưng không bao gồm khoản tiền phạt hoặc bồi thường mà người cho thuê nhận được theo thỏa thuận theo hợp đồng thuê.

– Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế của số tiền người thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác như khoản tiền phạt, bồi thường mà người cho thuê nhận được theo thỏa thuận theo hợp đồng thuê.

– Trường hợp người thuê trả tiền thuê nhà trước trong nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần mà người thuê đã đóng.

* Xác định số thuế phải nộp

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021 Bộ Tài Chính quy định công thức tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà như sau:

Số thuế giá trị gia tăng cần nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 5%

Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 5%

* Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán dựa theo hợp đồng thuê nhà.

Như vậy cho thuê nhà cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Theo quy định pháp luật người nộp thuế là người cho thuê nhưng trên thực tế thì khi thuê văn phòng, nhiều trường hợp người nộp thuế là người thuê, do vậy các bên cần ghi rõ người có nghĩa vụ nộp thuế trong hợp đồng thuê nhà trước khi thuê nhà.

4. Khai báo thuế cho thuê nhà cá nhân như thế nào?

Việc kê khai thuế cho thuê nhà năm 2024 đối với cá nhân kinh doanh cho thuê nhà thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của 40/2021 Bộ Tài Chính, cụ thể:

Một là chuẩn bị hồ sơ khai thuế:

Hồ sơ khai thuế với cá nhân cho thuê nhà trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC;

– Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê nhà theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC;

– Bản sao hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng (nếu đó là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (Nếu cá nhân cho thuê nhà ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai và nộp thuế).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu và xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính của giấy ủy quyền.

Hai là nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế với cá nhân cho thuê nhà trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ việc cho thuê nhà (Trừ bất động sản) phải nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú.

– Cá nhân có thu nhập từ việc cho thuê bất động sản thì phải nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

Bà là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân cho thuê nhà trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê nhà của kỳ thanh toán.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân khai thuế một lần theo năm thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch kế tiếp.

Bốn là thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế của cá nhân cho thuê nhà trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn phải nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Như vậy có thể thấy đối với cá nhân cho thuê nhà thì sẽ phải nộp thuế cho cơ quan nhà nước theo đúng quy định khi có doanh thu trên 100 triệu đồng trong vòng 1 năm dương lịch.

Trên đây là những tìm hiểu của Việt Mỹ về Khai báo thuế cho thuê nhà cá nhân như thế nào? Hãy liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nếu bạn có thắc mắc gì thêm về quy trình, thủ tục thuế.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.