Tư vấn đầu tư nước ngoài
thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam đang là chủ đề khá hot hiện nay bởi vì đây một khu vực tiềm năng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, là người nước ngoài nên ít nhiều họ cũng gặp vướng mắc về các vấn đề pháp lý như các loại giấy phép cần có theo quy định và thành phần hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bởi sự khác biệt pháp luật. Hiểu điều này mà Việt Mỹ đã đem đến cho bạn đọc những thông tin cần thiết khi thực hiện thủ tục này trong bài viết dưới đây nhằm tháo gỡ khó khăn giúp cho quá trình thực hiện trở nên thuận lợi.

1. Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do các nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự đầu tư, đứng ra quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký đầu tư. Vốn cổ phần của công ty 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Trong một số trường hợp cụ thể, vốn pháp định có thể thấp hơn 20% vốn đầu tư và phải được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện gia nhập thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, cần tính đến những lĩnh vực dành riêng cho nhà đầu tư nước ngoài. Bao gồm cả những ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và những ngành, nghề được tiếp cận thị trường có điều kiện.

Thứ hai, trước khi muốn thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo dựa trên quy định pháp luật về xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của tổ chức
 • Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài
 • Danh sách toàn bộ các thành viên/ Danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao của thẻ căn cước công dân/ căn cước công dân gắn chip hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;
 • Bản sao giấy quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và bản sao văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Bản sao mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức
 • Bản sao mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4.Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Theo tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi vào Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4.1 Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Bộ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản xin thực hiện dự án đầu tư, trong đó có bản cam kết chịu mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của chủ đầu tư.
 • Văn bản chứng minh nguồn năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư. Chủ đầu tư có thể nộp báo cáo nghiên cứu sơ bộ thay cho đề xuất dự án đầu tư nếu quy chuẩn xây dựng quy định phải lập báo cáo nghiên cứu sơ bộ.

Trường hợp dự án đầu tư không thuộc trường hợp phải được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác xác định quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư .

Căn cứ luật chuyển giao công nghệ, giải trình công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư, tư vấn kỹ thuật cho dự án được sàng lọc. Mẫu hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức BCC. Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, điều kiện, yêu cầu về năng lực của nhà đầu tư nếu pháp luật quy định (nếu có).

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư.
 • Có bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất, bản sao hợp lệ hợp đồng thuê đất hoặc giấy tờ, tài liệu khác xác lập quyền sử dụng đất dự án, địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư dự kiến Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư tại địa phương do Ủy ban nhân dân địa phương quy định trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân địa phương thông qua (nếu có).
 • Chấp nhận các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4.2 Các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

 • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Danh sách thành viên/Danh sách thành viên sáng lập và thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản chụp: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của thành viên là cá nhân.
 • Điều lệ thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và giấy ủy quyền.
 • CMND hợp lệ của thành viên đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan lãnh sự đối với thành viên của tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các nhà đầu tư là người nước ngoài

Lưu ý: Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp hoặc công chứng phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và công chứng lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu nộp các tài liệu cần thiết khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh).

Thời gian thực hiện là 05-07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký công ty tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bước tiếp theo trong thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin đăng ký doanh nghiệp phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia trong thời gian ba mươi (30) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Cơ quan thực hiện là Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thời gian thực hiện thủ tục trong vòng 30 ngày làm việc

Bước 4: Khắc dấu Công ty Đây là bước cuối cùng trong quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Bước này được thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sau khi đăng bố cáo thành lập công ty. Công ty khắc dấu và đăng thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty có quyền quyết định mẫu số lượng dấu.

 • Cơ quan nhận hồ sơ là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời gian thực hiện thủ tục khoảng 5-8 ngày làm việc
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Chi phí và thời gian thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Các yếu tố quyết định chi phí thành lập doanh nghiệp nước ngoài bao gồm:

 • Loại hình doanh nghiệp.
 • Quy mô vốn của công ty; quy mô hoạt động của công ty.
 • Ngành nghề và lĩnh vực lựa chọn hoạt động.
 • Quốc tịch của nhà đầu tư.
 • Mã ngành CPC (mã ngành WTO).
 • Tư cách nhà đầu tư: cá nhân hoặc doanh nghiệp

Thời gian thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hiện tại thời hạn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như sau: Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nhân nước ngoài sẽ là 15 đến 30 ngày. Thời hạn xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là từ 3 đến 7 ngày. Thời gian chờ cấp mã số thuế của doanh nghiệp sẽ từ 5-7 ngày. Thời gian khắc dấu thường khoảng 3 ngày. Mất khoảng 1 ngày để mở tài khoản ngân hàng. Các công ty cần lưu ý thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài phải đầy đủ và hợp lệ. Như vậy, cơ quan quản lý có liên quan có thể nhanh chóng xử lý và cấp giấy phép hợp lệ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cơ quan quản lý không cấp phép, lý do sẽ được trả lời bằng văn bản. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải làm lại các giấy tờ, thủ tục, dẫn đến việc mở doanh nghiệp bị chậm trễ hơn.

6. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Dưới đây là các câu hỏi thường gặp khi mọi người tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Cùng tìm hiểu

6.1 Nhà đầu tư nước ngoài có được góp 100% vốn không?

Tùy theo ngành nghề mà nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam, pháp luật có thể quy định tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư. Có những ngành mà nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ 100% vốn như xây dựng, thương mại, tư vấn quản lý… nhưng có những lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mang một tỷ lệ vốn nhất định hoặc có liên quan đến kinh doanh: quảng cáo, du lịch , hậu cần, giao thông vận tải, v.v.

6.2 Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo những hình thức nào?

Theo quy định của luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo những hình thức sau:

 • Đầu tư thực hiện thành lập công ty mới;
 • Đầu tư góp vốn, đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Thực hiện dự án đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ;

6.3 Phương thức thành lập doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Đầu tư 2020, công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là công ty FDI có thể được thành lập theo hai cách: Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thành lập công ty hoặc tham gia thành lập công ty. Các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn, mua cổ phần hoặc đầu tư vào các công ty được thành lập trước đó do các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu 100%. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phù hợp với đầy đủ các điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định.

6.4 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được phép hoạt động khi không đăng ký giấy phép kinh doanh?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định Khoản 1 Điều 5 Nghị định này được cấp Giấy chứng nhận thành lập.

6.5 Trường hợp nào hạn chế sở hữu vốn điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài?

Theo quy định Điều 20 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài được có số vốn ban đầu không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau:

 • Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty niêm yết, công ty cổ phần, tổ chức giao dịch chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán theo Luật Chứng khoán.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi bán, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
 • Cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quy định tại hai điểm trên được thực hiện theo quy định khác của pháp luật.

Trên đây là những nội dung chi tiết về quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua nhiều giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, liên hệ với nhiều cơ quan ban ngành để có thể nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh. Hi vọng qua nội dung bài viết các công ty đã nắm rõ được thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện, nếu còn bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc nào liên quan đến thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, hãy liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được hỗ trợ và làm rõ nhé!

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.