Tin tức sự kiện
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh năm 2024

Đăng ký kinh doanh là một hoạt động bắt buộc đối với các cá nhân tổ chức mong muốn mở kinh doanh, sản xuất một lĩnh vực nào đó. Vì thế nên khi có thông tin đăng ký kinh doanh bị thay đổi thì chủ doanh nghiệp cần chủ động thực hiện thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước. Để tìm hiểu Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể, mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết.

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì

Để tìm hiểu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần căn cứ theo khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản cứng hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đã cấp cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có những đặc điểm như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian sử dụng không ấn định mà phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp và quyết định của doanh nghiệp.

Cùng với đó tại điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Như vậy có thể thấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chứng nhận cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với những thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và thông tin cá nhân của người đại diện doanh nghiệp cũng như thành viên góp vốn, thành lập công ty.

2. Các trường hợp cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Cùng với đó theo Nghị định số 01/2021 của Chính Phủ khi thay đổi một số nội dung khác như: thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi thông báo thuế hoặc trường hợp khác là những nội dung không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cũng phải làm thủ tục thông báo thay đổi, cụ thể như sau:

Các trường hợp cần phải thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là:

– Thay đổi tên công ty và mã số doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;

– Thay đổi họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; thay đổi tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Thay đổi số vốn điều lệ đối với công ty, số vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

– Thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài

Các trường hợp làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:

– Thông báo khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thông báo khi thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thông báo khi thay đổi ngành hoặc nghề kinh doanh;

– Thông báo khi thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thông báo đăng ký khi thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Thông báo đăng ký khi thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thông báo đăng ký khi thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;

– Thông báo khi thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

– Thông báo khi thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo khi thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo khi thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Như vậy có thể thấy đối với những thông tin có trên giấy đăng ký kinh doanh khi thay đổi cần đổi cả giấy phép kinh doanh cũ, còn những thông tin được thay đổi nhưng không có trên giấy phép kinh doanh thì không cần thiết phải đổi giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp chỉ cần thông báo.

3. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những gì
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những gì

Khi chuẩn bị thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ như sau:

 • 01 Thông báo đề nghị cập nhật hoặc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • 01 bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (không cần công chứng)
 • 01 bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đã nhận ủy quyền
 • 01 bản sao hợp đồng dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp
 • 01 giấy giới thiệu của tổ chức cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân được tổ chức giới thiệu
 • Bản sao của phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành và có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính hoặc người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy đối với một doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cần chuẩn bị những hồ sơ trên, quan trọng nhất là những giấy tờ liên quan đến việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thay mình.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

Với việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh được chia theo các trường hợp dưới đây:

Trường hợp thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quyết định của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi.

– Trong thời hạn khoảng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho doanh nghiệp;

– Với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Còn nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trường hợp thay đổi theo quyết định của Toà án và Trọng tài

Với trường hợp này thì cần thực hiện các thủ tục như sau:

– Người cần đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc khi phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

Chú ý: khi gửi hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao của bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

– Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký thay đổi, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cần thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đã đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho doanh nghiệp thì cơ quan phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

Như vậy việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện với hai hình thức là do ý chí của chủ doanh nghiệp và do bản án, phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài. Trong đó thực hiện theo bản án, phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài là bắt buộc.

Tóm lại khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có thể được cấp giấy chứng nhận mới hoặc không cần thiết do những thông tin ấn định trên giấy chứng nhận cũ không thay đổi mà chỉ cần thực hiện thông báo trên cổng thông tin. Do vậy tùy vào nội dung thay đổi mà thủ tục có thể nhanh gọn hoặc không. Doanh nghiệp cũng nên thuê một đơn vị chuyên môn thực hiện thủ tục giúp mình cũng là một phương án nhanh chóng.

Trên đây là những tìm hiểu của Kế toán Việt Mỹ về quy định Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 2024. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu hơn về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hoặc có thể liên hệ với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ khi có những thắc mắc về thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan. Hãy liên hệ với Kế toán Việt Mỹ khi mong muốn được làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.