Tư vấn dịch vụ trong nước
hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

Hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM là giấy tờ vô cùng quan trọng và mang tính bắt buộc khi thành lập công ty. Nếu như bạn gặp khó khăn trong những vấn đề về thực hiện hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp thì hãy tham khảo thông tin dưới đây để có được những thông tin hữu ích khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tại TPHCM nhé. 

1. Thành lập công ty hiểu như thế nào?

Khái niệm thành lập công ty có thể được giải thích từ hai khía cạnh

a. Quan điểm kinh tế:

Thành lập công ty được hiểu là quá trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh để hình thành một tổ chức kinh doanh. Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị tên, địa chỉ trụ sở chính, máy móc, thiết bị, nhân viên, vốn hạt giống, v.v.

b. Quan điểm pháp lý:

Thành lập công ty là thủ tục pháp lý mà doanh nhân nộp lên các cơ quan nhà nước có liên quan. Các giấy tờ và thủ tục này có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

2. Thành lập công ty cần những điều kiện gì?

Để thành lập doanh nghiệp, bạn cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu: là người đủ tuổi theo pháp luật trở lên, có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và không thuộc các nhóm bị cấm thành lập công ty.
 • Địa chỉ kinh doanh: Có một địa chỉ duy nhất và không nằm trong căn hộ dân cư
 • Tên công ty: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty đã thành lập (áp dụng chung).
 • Vốn thành lập: Xác định vốn thành lập để đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn do chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông góp hoặc sở hữu toàn bộ vốn trong một thời hạn xác định (tối đa 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Xác định lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn đăng ký phải được cấp phép hợp pháp và công ty của bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện (nếu có) đối với lĩnh vực kinh doanh đó.
 • Xác định loại hình doanh nghiệp: Doanh nhân phải lựa chọn đúng loại hình tổ chức dựa trên các tiêu chí về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển nhượng, bổ sung, thay thế và quy định. Quy mô công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Các vấn đề cần chú ý trước khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM
Thành lập công ty hiểu như thế nào?
Thành lập công ty hiểu như thế nào?

3. Quy trình, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

3.1 Hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

a. Giấy đề nghị đăng ký công ty
Hồ sơ đăng ký công ty là văn bản trình bày nội dung hồ sơ đăng ký công ty (doanh nghiệp mới) đến cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan đăng ký kinh doanh). Mẫu đơn được quy định tại thông tư hướng dẫn (mới nhất là Thông tư ĐKDN 01/2021/TT-BKHĐT).
b. Điều lệ công ty
Điều lệ công ty là văn bản mô tả nội dung thỏa thuận giữa các thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) hoặc giữa người thành lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông (đối với công ty hợp danh và các cổ đông) dựa trên khung pháp lý hiện hành (luật công ty, luật thuế, luật lao động, luật tài chính, kế toán, v.v.) để xác định cách thức thành lập, hoạt động và giải thể công ty một cách hiệu quả.
Nội dung của Quy chế Công ty được quy định trong thông tư chính (Thông tư mới nhất về Đăng ký Công ty 01/2021/TT-BKHĐT).
c. Danh sách Thành viên và Cổ đông Đầu tư
Phải lập danh sách nhà đầu tư (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty đại chúng). Danh sách này mô tả ngắn gọn thông tin của từng thành viên/cổ đông và phần sở hữu của họ trong công ty mà họ muốn đăng ký.
d. Bản sao giấy tờ tùy thân của nhà đầu tư/cổ đông
Khi bạn đã nhận được danh sách của mình, bạn phải tạo một bản sao của một trong các tài liệu sau cho mỗi thành viên/cổ đông. Việc lựa chọn thành viên công ty (cổ đông) do ban lãnh đạo quyết định, nhưng số lượng thành viên và cổ đông khác nhau tùy thuộc vào loại hình công ty. Lưu ý: Chứng minh nhân dân có giá trị đến 15 năm. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài

e. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ là bắt buộc nếu một công ty thành công nhận đầu tư từ các thành viên hoặc cổ đông nước ngoài.
f. Tài liệu bổ sung nếu Nhà tài trợ/Thành viên là một tổ chức
Trường hợp Thành viên góp vốn là tổ chức trong nước thì phải nộp bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người đại diện theo ủy quyền cùng với Điều lệ Công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Quản lý vốn góp, các văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
Trường hợp thành viên tài trợ là tổ chức nước ngoài thì phải chuẩn bị thêm hồ sơ như đối với tổ chức trong nước nhưng phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
g. Giấy ủy quyền cho công ty, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật)
Trường hợp người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải có giấy ủy quyền để đứng ra đại diện và thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ.
h. Các loại giấy tờ khác thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
Nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép đặc biệt. Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ngành thực phẩm, hoặc Giấy phép xuất nhập khẩu đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM
Quy trình, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

3.2 Thủ tục hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

Khi làm hồ sơ thành lập công ty tại tphcm, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự các bước dưới đây.

a. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại TP.HCM

Chuẩn bị những thông tin cơ bản sau để ghi vào hồ sơ thành lập công ty tại tphcm: Tên công ty, đầy đủ địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện và các thông tin cần thiết khác. Nếu thành viên công ty là cá nhân thì phải có các giấy tờ sau: Bản sao công chứng các giấy tờ sau do cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hạn trong vòng 3 tháng): CMND/hộ chiếu/căn cước công dân (CMND hết hạn) còn hạn 15 năm , hộ chiếu trong vòng 10 năm). Nếu bạn là thành viên của công ty là tổ chức thì cần chuẩn bị quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty, giấy phép sản xuất kinh doanh và chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ thường trú,… của người đại diện cho công ty. việc kinh doanh. (Tất cả các giấy tờ phải là bản sao có công chứng không quá 3 tháng.)

b. Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại tphcm

Hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM năm 2023 bao gồm:

Hồ sơ thành lập công ty tại tphcm. Danh sách cổ đông góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn và danh sách cổ đông sáng lập trong công ty đại chúng. Bài viết của Hiệp hội theo Chi nhánh Hồ Chí Minh Loại. Và chúng tôi đã chuẩn bị các giấy tờ trên (CMND/Hộ chiếu/CCCD, Biên bản thành lập/Giấy ĐKKD/Giấy phép kinh doanh) do Luật Việt Mai nộp.

c. Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty tại TP.HCM

Nộp bộ hồ sơ chuẩn bị thành lập công ty tại TP.HCM bao gồm các giấy tờ ở bước 2, CMND, hộ chiếu và CCCD đến Phòng Quản lý đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

d. Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3-5 ngày sau khi nộp hồ sơ và được duyệt. Đến ngày hẹn, nếu Cơ quan có thẩm quyền trên toàn quốc trả kết quả và hồ sơ của công ty đang ở Thành phố Hồ Chí Minh thì người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền của công ty sẽ đến nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. đầy đủ và chính xác.

e. Bước 5: Niêm yết đăng ký doanh nghiệp mới thành lập trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi hồ sơ thành lập công ty tại TP.HCM hợp lệ và được Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty, công ty phải hoàn tất thủ tục công bố thông tin đăng ký công ty theo quy định trên Cổng thông tin đăng ký nhà nước. Nội dung được tiết lộ bao gồm các thông tin như chi tiết đăng ký công ty và chi tiết kinh doanh.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thủ tục thành lập công ty luật của chúng tôi nhé!

Những lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM
Những lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

4. Những lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

a. Địa chỉ thành lập công ty tại TP.HCM

Địa chỉ trụ sở chính của công ty sẽ là đầu mối liên hệ của công ty tại Việt Nam. Địa chỉ kinh doanh được xác định bao gồm số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường, phố hoặc thôn, làng nhỏ, thị trấn, huyện, giáo xứ, huyện, khu đô thị. , thành phố, … tỉnh, thành phố, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại tphcm bạn chỉ cần nhập địa chỉ công ty và cung cấp đầy đủ các thông tin trên là được chấp nhận. Nếu địa chỉ công ty nằm trên tầng dân cư/phi thương mại của tòa nhà chung cư, địa chỉ đó sẽ không được chấp nhận. Sau đó, bạn có thể đặt địa chỉ công ty từ người thân, bạn bè ở quê nhà.

b. Đặt tên công ty khi thành lập công ty tại TPHCM

 • Khi đặt tên công ty tại tphcm bao gồm 2 thành phần là loại hình công ty + tên công ty.
 • Tên loại công ty được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn”, “công ty cổ phần” hoặc “công ty hợp danh hữu hạn”, “công ty cổ phần”, “công ty tư nhân” hoặc “công ty tư nhân”. Yếu tố thứ hai: Tên riêng được viết bằng các chữ cái tiếng Việt F, J, Z, W, số và ký hiệu.
 • Tên công ty không nhất thiết phải viết bằng tiếng Việt, chỉ cần có bảng chữ cái tiếng Việt là đủ. Tên công ty được viết bằng chữ cái Latinh tiếng Việt nên bạn có thể điền tên công ty bằng tiếng Việt hoặc chữ cái hoặc viết tắt tiếng Anh. Miễn là nó được viết thành văn bản.

c. Cách kê khai vốn điều lệ công ty tại TP.HCM 

Tại thời điểm đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký của công ty thành phố Hồ Chí Minh là tổng số tài sản do chủ sở hữu tặng, cho, cầm cố được đăng ký trong Điều lệ thành lập công ty. Vốn nhượng quyền phải được khai báo dựa trên quy mô thực tế của công ty, vì trách nhiệm của người thành lập công ty chỉ giới hạn trong số vốn đã khai báo.

Điểm quan trọng cuối cùng là nếu người sáng lập công ty tuyên bố có vốn đăng ký là 2 tỷ nhưng thực tế không có vốn đăng ký là 2 tỷ thì nghĩa vụ kinh doanh phát sinh và người sáng lập công ty không có vốn đăng ký 2 tỷ đồng nghĩa là chịu trách nhiệm. Được phát hành một tỷ năm trước.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

d. Nộp lệ phí môn bài theo vốn đăng ký ban đầu

 • Nếu một công ty có vốn đăng ký trên 10 tỷ đăng ký với cơ quan chính phủ, phí giấy phép hàng năm là 3 triệu. Đối với các công ty có vốn đăng ký từ 10 tỷ trở xuống để đăng ký với cơ quan chính phủ, phí giấy phép là 2 triệu mỗi năm.
 • Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài trong một năm.
 • Nếu giấy chứng nhận thành lập của công ty được cấp bởi cơ quan chính phủ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, công ty phải nộp thuế đăng ký và giấy phép phải nộp trong nửa năm.

e. Đăng ký đơn vị kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp tại TP.HCM

Một điều cần làm rõ khi đăng ký kinh doanh là ngành nghề kinh doanh bạn muốn hoạt động thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh thông thường hay nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn đã đăng ký hành nghề thông thường, bạn không cần phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào để tiếp tục được đăng ký hành nghề thông thường. Nếu bạn đã đăng ký trong một loại hình kinh doanh có điều kiện, bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện cho phép đối với loại hình kinh doanh đó trước hoặc sau khi đăng ký thành lập công ty.

5. Câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

5.1 Nộp hồ sơ thành lập công ty ở đâu TPHCM?

Hồ sơ thành lập công ty sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký tại TPHCM.

5.2 Có được đặt tên doanh nghiệp trùng tên với doanh nghiệp khác hay không?

Không, tên công ty là duy nhất và phải khác với tên công ty hợp lệ hiện có

5.3 Khi thành lập doanh nghiệp có cần bằng cấp không?

Theo quy định của pháp luật công ty hiện hành, để đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành lập công ty, Sổ đăng ký thương mại không yêu cầu công ty phải chứng minh các bằng cấp liên quan. Tuy nhiên, tùy theo từng loại ngành nghề mà khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải chứng minh các bằng cấp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ví dụ như các lĩnh vực như thú y, giáo dục, xây dựng

5.4 Hộ khẩu thuộc tỉnh thì có thành lập công ty ở TP. HCM được không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, người Việt Nam định cư tại các tỉnh, thành phố này được phép thành lập doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác.

5.5 Đặt trụ sở thành lập công ty ở địa chỉ chung cư hoặc nhà riêng có được hay không?

Nếu bạn muốn lấy địa chỉ nhà của mình làm văn phòng đăng ký của công ty, bạn sẽ cần chứng minh rằng nhà của bạn có chức năng thương mại hoặc văn phòng. Bạn có thể sử dụng địa chỉ nhà của mình làm văn phòng đăng ký của công ty. Chỉ cần nhập số nhà của bạn

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ về hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM. Để có những bước khởi đầu suôn sẻ trong công việc kinh doanh của bạn, tài liệu của bạn cần phải đầy đủ và chính xác để bạn không mất thời gian gửi lại chúng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để được giải đáp nhanh chóng.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.