Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp là điều mà doanh nghiệp cần quan tâm khi tiến hành giải thể. Có thể nói, thương trường chính là chiến trường. Sau khi công ty đã tồn tại và hoạt động trên thị trường một thời gian, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau, công ty không thể tiếp tục kinh doanh. Và việc dẫn đến giải thể là điều tất yếu. Tuy nhiên, ngoài thủ tục giải thể, hồ sơ giải thể công ty thì còn rất nhiều điều đáng quan tâm khác. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về hậu quả pháp lý của việc giải thể công ty.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty không còn tồn tại hoặc hoàn toàn không có quyền tồn tại. Do đó, thương nhân phải làm thủ tục pháp lý tại cơ quan đăng ký thương mại để chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty và các quyền, nghĩa vụ kèm theo.

Theo Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp giải thể sau đây:

 • Có thể thấy doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:
 • Hết thời hạn theo quy định của công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định và quyết định của chủ sở hữu công ty, đối với công ty TNHH, theo quyết định và quyết định của hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật Doanh nghiệp 2020 trong 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký bị tuyên bố hết hiệu lực, trừ trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 93 BLDS 2015, pháp nhân bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Theo quy định của điều lệ;
 • Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hết thời hạn hoạt động quy định trong điều lệ hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động, công ty không được thực hiện những việc sau đây:

 • Che giấu hoặc phát tán tài sản;
 • Từ bỏ quyền thu thập hoặc giảm bớt;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty;
  giao kết hợp đồng mới, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động của công ty;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê bất động sản;
 • Chấm dứt hợp đồng hiện tại;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu đã gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp năm 2023

Công ty chỉ được giải thể nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và các bất động sản khác;
 • Hiện tại không giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.
 • Giám đốc có liên quan và công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

3. Quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp năm 2023

Sao cho việc giải thể diễn ra suôn sẻ và tiết kiệm thời gian nhất. Trước khi nộp đơn xin giải thể, doanh nghiệp nên biết mình cần chuẩn bị những gì và đủ chủ động để giải quyết các vấn đề có lợi cho mình.

3.1 Hồ sơ giải thể doanh nghiệp năm 2023

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo giải thể;
 • Bản kê khai tình hình thanh lý tài sản; danh sách chủ nợ và số nợ đã trả, kể cả số tiền nợ thuế và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sau khi có quyết định đóng cửa doanh nghiệp (nếu có).

Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên hội đồng thành viên công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu công ty tư nhân, người quản lý hoặc giám đốc điều hành, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm về sự chính xác của hồ sơ.

Nếu hồ sơ không chính xác hoặc giả mạo, những người nói trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường lao động chưa thanh toán, thuế chưa thanh toán và các khoản nợ chưa thanh toán khác, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể.

3.2 Thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2023

Khi giải thể doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng theo các bước sau đây để tránh xảy ra sai sót cũng như để cho quá trình giải thể doanh nghiệp được diễn ra nhanh chóng và hoàn thiện nhất.

Trường hợp đăng ký giải thể trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Việc giải thể công ty trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều 217 Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Báo cáo giải thể đến cơ quan đăng ký công ty nơi công ty đặt trụ sở chính

Công ty phải gửi thông báo chấm dứt đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể

Trong quá trình đăng ký, các tài liệu quy định tại Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP phải được công bố trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt hoạt động của công ty và phải nêu rõ tình trạng của công ty đang hoạt động và thông báo tình trạn hoạt động trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thay đổi trạng thái pháp lý của các công ty trong cơ sở dữ liệu của Sổ đăng ký thương mại. Để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đối với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, công ty nộp hồ sơ giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, công ty phải nộp hồ sơ giải thể
 • Trước khi gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng công ty tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở, văn phòng.
 • Sau khi nhận được đề nghị giải thể của công ty, Cơ quan đăng ký gửi thông tin về việc thanh lý của công ty cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế phải gửi văn bản xác nhận đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của công ty. Phòng đăng ký kinh doanh phải chuyển tình trạng pháp lý của công ty sang tình trạng giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký giải thể công ty. không được nhận văn bản từ chối của cơ quan thuế đồng thời thông báo giải thể công ty.
 • Sau 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo quyết định hoặc quyết định giải thể công ty, mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể ý kiến của phản đối liên quan Phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi tình trạng pháp lý của công ty trong cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh của công ty thành giải thể khi có ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của người có liên quan, gửi thông tin về việc giải thể công ty cho cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể trong vòng 03 ngày kể từ ngày kế thúc thời hạn.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người đăng ký nộp thông tin, đăng tải hồ sơ điện tử, tra cứu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp lệ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkytinhdoanh.gov.vn).
 • Sau khi gửi yêu cầu đăng ký, người đăng ký nhận Giấy biên nhận đăng ký qua mạng thông tin điện tử.
 • Nếu hồ sơ phù hợp để đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc đăng ký. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký gửi thông báo đến doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử yêu cầu thay đổi, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp để gửi thông tin, đăng tải hồ sơ điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng dữ liệu điện tử và nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (https://dangkytinhdoanh.gov.vn). Trường hợp giấy ủy quyền được ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thông qua tài khoản đăng ký doanh nghiệp thì trong giấy ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người được ủy quyền xác minh việc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.
 • Sau khi nộp hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký của công ty qua mạng thông tin điện tử.
 • Cơ quan đăng ký cấp giấy đăng ký kinh doanh cho công ty nếu hồ sơ hợp lệ và thông báo cho công ty về việc đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng thông tin điện tử đến doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện giải thể công ty thì quý khách hàng có thể tham khảo ngay dịch vụ giải thể công ty của Việt Mỹ nhé!

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Lưu ý về hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp là điều mà doanh nghiệp cần phải quan tâm cân nhắc khi tiến hành giải thể. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp cần phải để tâm đến các hậu quả pháp lý xảy ra để có thực hiện các biện pháp xử lý tránh sai phạm hay làm mất quyền lợi của doạnh nghiệp. Bởi khi giải thể doanh nghiệp đã là một tổn hại rất lớn rồi nên trong quá trình giải thể doanh nghiệp nên làm sao để tránh tổn thất xảy ra nhiều hơn.

Tình trạng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi giải thể theo trường hợp tự nguyện hay bắt buộc phải giải thể thì kết quả cuối cùng đều là doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại.

Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp

Các công ty tiến hành thanh lý để rời khỏi thị trường chỉ sau khi họ đã đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ đã được thanh toán và tất cả các tài sản đã được hoàn thành. Nếu một công ty không thể thanh toán khoản nợ quá hạn, công ty phải giải thể theo luật phá sản. Như vậy, có thể nói khả năng thanh toán của công ty là yếu tố quyết định việc công ty rút lui khỏi thị trường thông qua giải thể hay phá sản.

Nghiêm cấm 1 số hoạt động kể từ khi có quyết định giải thể

Mục đích của việc quy định các hành vi bị cấm nói trên là nhằm ngăn chặn việc phát sinh thêm các quyền và nghĩa vụ dẫn đến khả năng trả nợ của công ty bị suy yếu, đồng thời hạn chế việc tẩu tán, tẩu tán tài sản của công ty. của trái phiếu. đối tác trong quá trình hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cộng đồng lân cận.

Người đại diện quản lý doanh nghiệp

Luật hiện hành cho thấy rằng việc chấm dứt hợp đồng không bao gồm các biện pháp trừng phạt hạn chế quyền tự do thương mại của các nhà quản lý và giám đốc.

Do đó, người quản lý, điều hành công ty bị giải thể vẫn có thể thành lập, quản lý công ty mới. Các công ty đóng cửa sau khi hoàn thành bất động sản vẫn có thể chuyển sang lĩnh vực hoạt động khác nếu có điều kiện..

5. Câu hỏi thường gặp về giải thể doanh nghiệp

5.1 Khi tiến hành giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi một công ty gửi tài liệu cuối cùng đến Phòng Đăng ký kinh doanh, công ty đó phải xác minh kiểm tra thuế và đóng mã số thuế của công ty.

5.2 Cơ quan nào tiến hành giải quyết thủ tục giải thể công ty?

Các cơ quan gồm có: Cơ quan hải quan; Cơ quan thuế; Đại lý bảo hiểm; Cơ quan đăng ký kinh doanh

5.3 Có thể thành lập công ty mới sau khi giải thể công ty cũ không?

Sau khi giải thể pháp nhân/công ty, cổ đông, nhân viên và người đại diện theo pháp luật có quyền vô hạn trong việc thành lập công ty mới.

5.4 Công ty có bị thu hồi giấy phép kinh doanh khi giải thể không?

Theo quy trình làm việc hiện tại, cơ quan kinh doanh/cơ quan thuế sẽ không còn thu hồi giấy phép thương mại nếu công ty bị giải thể.

5.5 Thời gian giải thể mất lâu không?

Việc giải thể một công ty tốn khá là nhiều thời gian vì nó liên quan đến nhiều thủ tục với các cơ quan chức năng khác nhau. Thông thường, phần mất nhiều thời gian nhất là làm quyết toán với cơ quan thuế, có thể mất vài năm để hoàn thành nếu bạn chưa quen với công việc này.

Trên đây là bài viết tư vấn về “Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp” của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ. Quý khách hàng còn thắc mắc về vần đề nào đó và cần được giải đáp, vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn và hỗ trợ.

5/5 - (8 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.