Đầu tư nước ngoài
Xin giấy chứng nhận dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất ở đâu?

Để thích ứng với quá trình hội nhập toàn cầu, việc tạo ra các cơ chế thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Việt Nam có nhiều lợi thế về địa lý và chính trị, giúp thành đạt vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và gia công hàng hóa quốc tế, đặc biệt qua việc hình thành và hỗ trợ các doanh nghiệp chế xuất. Trong bài viết này, LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ  sẽ giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất.

1. Căn cứ pháp luật

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 2. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 3. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Thế nào là khu chế xuất?

Thế nào là khu chế xuất?
Thế nào là khu chế xuất?

Trước khi tìm hiểu chi tiết về giấy tờ hoạt động về dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất, chúng tôi mong rằng quý độc giả hãy hiểu rõ khái niệm về “Khu chế xuất”.
Theo quy định trong khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, khu chế xuất là một khu công nghiệp đặc biệt dành riêng cho việc sản xuất hàng hóa nhằm xuất khẩu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện hoạt động xuất khẩu. Khu chế xuất này phải được phân chia và cách ly với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng cho khu phi thuế quan, như được quy định trong pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

3. Điều kiện đặc thù dành cho dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất

Để đáp ứng các giấy tờ pháp lý chứng nhận dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất, doanh nghiệp phải đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu sau: 

3.1. Về ngành nghề

Doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp nhằm xuất khẩu.

Theo quy định trong Phụ lục I, Mục A của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư vào các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường. Các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường này được quy định cụ thể trong đó.

Để đầu tư vào các ngành nghề tiếp cận thị trường, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định áp dụng cho ngành nghề đó đối với nhà đầu tư nước ngoài. Quy định về ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện (bao gồm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đầu tư, năng lực của nhà đầu tư, đối tác tham gia hoạt động đầu tư) được quy định chi tiết trong Phụ lục I, Mục B của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

3.2. Về thiết bị & cơ sở hạ tầng

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất yêu cầu về cơ sở hạ tầng và thiết bị cũng được quy định rõ ràng, cụ thể: 

Trong khu công nghiệp, có thể có các phân khu công nghiệp được dành riêng cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được cách ly với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào có cổng và cửa ra vào. Điều này đảm bảo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng cho khu phi thuế quan, như được quy định trong pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

3.3. Ưu đãi đối với các doanh nghiệp chế xuất

Các doanh nghiệp đang thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất sẽ được hưởng những quyền lợi sau đây:

Thứ nhất, về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại khoản 4 của Điều 19 trong Thông tư 78/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp chế xuất được hưởng mức thuế suất 17% kể từ ngày 01/01/2016, khi thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu vực kinh tế – xã hội khó khăn được nêu chi tiết trong Phụ lục của Nghị định 218/2013/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Phụ lục III của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cụ thể là mục số 55.

Đồng thời, các doanh nghiệp chế xuất cũng được miễn thuế trong vòng 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới theo quy định tại khoản 4 của Điều 19 trong Thông tư 78/2014/TT-BTC như đã nêu (Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

Thứ 2, về ưu đãi tiền sử dụng đất:

Các doanh nghiệp chế xuất được miễn phí tiền thuê đất trong vòng 7 năm theo quy định tại điểm b, Khoản 3 của Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Thứ 3, về ưu đãi thuế xuất khẩu – nhập khẩu:

Theo điểm c của khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, hàng hóa xuất khẩu từ khu vực không chịu thuế quan ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực không chịu thuế quan và chỉ sử dụng trong khu vực không chịu thuế quan, cũng như hàng hóa chuyển từ khu vực không chịu thuế quan này sang khu vực không chịu thuế quan khác sẽ không phải chịu thuế.

Các doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu vực không chịu thuế quan, do đó sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp trên.

4. Các hoạt động dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất

Theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư trong dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất có thể thực hiện các hoạt động sau:

 1. Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã được xây dựng để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình dịch vụ đã được xây dựng bằng việc trả phí sử dụng hạ tầng. Các công trình này bao gồm hệ thống đường giao thông, điện, nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác.
 3. Chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc thuê lại đất đã có công trình hạ tầng kỹ thuật để xây nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.
 4. Cho thuê hoặc cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã được xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.
 5. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các pháp luật có liên quan.

Những hoạt động này cho phép nhà đầu tư trong khu chế xuất tận dụng và sử dụng các tài sản và quyền sử dụng đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Thủ tục điều chỉnh các dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất

Quy trình điều chỉnh dự án đầu tư dưới thẩm quyền chấp thuận chủ trương tại Ban quản lý khu chế xuất, như quy định tại Điều 32 của Luật Đầu tư 2020, được tiến hành như sau:

1. Nhà đầu dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất tư cần nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP cho Ban quản lý khu chế xuất. Bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tiến độ triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (nếu áp dụng);
 • Giải trình hoặc tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh các điều khoản quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư 2020.

2. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu chế xuất chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thu thập ý kiến về điều chỉnh dự án.

3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có liên quan đưa ra ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án trong phạm vi quản lý của họ.

4. Trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu chế xuất quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định này sẽ được gửi cho nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư.

6. Thủ tục chấp nhận cấp giấy chứng nhận dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất

Các dự án đầu tư trong khu chế xuất là những dự án được chấp nhận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm h, Khoản 1 Điều 31 và Khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư 2020.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như sau:

(i) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư và dự án đầu tư.

(ii) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm (ii).

Dự án đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu chế xuất là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt với quy trình thành lập phức tạp và nghiêm ngặt hơn, tuy nhiên, nó lại mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp. Bài viết này của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm và quy trình thành lập của doanh nghiệp chế xuất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và giải đáp.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.