Graphic bảng giá thành lập công ty
Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài

Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài là vấn đề mà hẫu hết các nhà đầu tư khi có nhu cầu thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam quan tâm. Để thành lập công ty vốn nước ngoài nhanh chóng và tiết kiệm, nhà đầu tư có thể sử dụng dịch vụ tại các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín. Hãy tham khảo Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài tiết kiệm năm 2023 dưới đây của Việt MỸ nhé.

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Căn cứ theo Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Tổ chức kinh tế mà có vốn đầu tư nước ngoài được quy định là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc là cổ đông. Ngoài ra, tại Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Tổ chức kinh tế được quy định là là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.

Như vậy, Công ty vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam dưới các loại hình doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hay tổ chức khác thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh và có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc là cổ đông.

2. Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ thể có quyền được thành lập công ty vốn nước ngoài bao gồm các tổ chức, cá nhân mà không rơi vào trường hợp bị cấm thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

Trước khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cần phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Được sở hữu số vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty địa chúng, công ty niêm yết, tổ chức kinh doanh về chứng khoán và các quỹ đầu tư về chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán;

+ Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty nhà nước được cổ phần hóa hoặc được chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định;

+ Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp nêu trên thì sẽ thực hiện theo quy định khác có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

– Hình thức đầu tư kinh doanh, phạm vi quy mô hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia vào thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của các điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

3. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện theo các bước:
Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
Bước 2 : Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp
Bước 3 : Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu và làm báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm

3.1 Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài

Đối với cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài:

 • Bản sao có chứng thực của hộ chiếu nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh về năng lực, khả năng tài chính của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh về quyền sử dụng nhà đất của trụ sở và địa điểm sẽ thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài:

 • Bản sao giấy phép kinh doanh có hợp pháp hoá lãnh sự của nhà đầu tư
 • Bản sao hộ chiếu có chứng thực của người đại diên nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính trong thời gian 2 năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng nhà đất của trụ sở và địa điểm sẽ thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở).

3.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị ĐK doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách tất cả thành viên/cổ đông sáng lập công ty và cổ đông công ty là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao của các giấy tờ cá nhân sau đây: Thẻ CCCD/ CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ để chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cá nhân thành viên công ty, của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là thành viên;
 • Quyết định về việc thành lập;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao GCN ĐK doanh nghiệp hoặc tài liệu khác tương đương đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận ĐK đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp.
Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài
Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài

3.3 Quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư: Ban Quản lý của khu công nghiệp, khu công nghệ cao hay khu kinh tế tiếp nhận; khu chế xuất hoặc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị được tiến hành dự án đầu tư;
 • Đề xuất của dự án đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ CMND, thẻ CCCD hoặc là hộ chiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; GCN thành lập công ty hoặc tài liệu giá trị tương đương khác để xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Một trong các loại tài liệu sau: Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài; cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính kinh tế của nhà đầu tư; tài liệu để thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất về nhu cầu cần sử dụng đất; Trường hợp dự án không có đề nghị Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ nộp bản sao hợp lệ của văn bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác để xác nhận nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng địa điểm đó để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về vấn đề sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm nội dung: tên của công nghệ, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ quy trình về công nghệ; thông số kỹ thuật chính và tình trạng sử dụng hiện nay của máy móc, các thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Các văn bản, tài liệu giấy tờ có liên quan khác.

Bước 2: Xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu pháp nhân

Sau khi đã được cấp GCN đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp và khắc con dấu pháp nhân.

Thời hạn giải quyết:

– Thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian giải quyết Cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp là 03 – 05 ngày làm việc. Thời gian đăng tải con dấu công ty và con dấu bắt đầu có hiệu lực là 04 ngày làm việc.

Bước 3 : Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu và làm báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm

4. Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài tiết kiệm

Chi phí thành lập công ty phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty, cá nhân nhà đầu tư đăng ký kinh doanh. Dưới đây là chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài mà Luật Việt Mỹ đưa ra để quý khách tham khảo:

 • Ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ: 1.000 USD
 • Các ngành nghề có liên quan đến hoạt động thương mại – Xuất nhập khẩu: 1.700 USD
 • Ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực sản xuất: 2.500 USD
 • Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: 3.000 USD
 • Dự án kinh doanh có số vốn trên 300 tỷ: Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài sẽ được tự thỏa thuận.

Tuy nhiên, chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài sẽ bao gồm chi phí nộp cho cơ quan nhà nước và các chi phí dịch vụ cho công ty.

Khi sử dụng Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Mỹ, quý khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi như sau:

– Được tư vấn tư vấn chi tiết các quy định của pháp luật về việc thành lập công ty có vốn nước ngoài;

– Được kiểm tra tính chính xác của hồ sơ và hoàn thiện bộ hồ sơ;

– Được soạn thảo hồ sơ và chỉ cần ký, đóng dấu hồ sơ;

– Việt Mỹ sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước;

– Nhận bàn giao kết quả một cách nhanh nhất.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Mỹ, bạn sẽ nhận được kết quả thực hiện với mức chi phí tiết kiệm nhất.

5. Câu hỏi thường gặp về chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài

5.1 Những loại hình công ty nào nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập?

Những loại hình công ty mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập như: Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH 2-50 thành viên; Công ty cổ phần có từ 3 cổ đông trở lên.

5.2 Những hình thức thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Có thể thành lập công ty vốn nước ngoài với các hình thức: Thành lập công ty tại Việt Nam với 1- 100% vốn nước ngoài; Cùng góp vốn thành lập công ty liên doanh với các nhà đầu tư tại Việt Nam; Mua cổ phần vốn góp tại công ty Việt Nam; Thực hiện đầu tư kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

5.3 Nhà đầu tư nước ngoài muốn được góp vốn vào công ty có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn vào công ty tại Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh thì bắt buộc phải góp vốn theo hình thức chuyển khoản chứ không được góp vốn theo hình thức bằng tiền mặt.

5.4 Nhà đầu tư nước ngoài có được kinh doanh những ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường không?

Không. Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh ngành nghề mà chưa được tiếp cận thị trường.

5.5 Công ty có vốn nước ngoài có được thực hiện quyền xuất nhập khẩu không?

Công ty có vốn nước ngoài được quyền thực hiện quyền xuất nhập khẩu nếu đáp ứng đấy đủ các điều kiện theo quy định.

Bài viết trên đây là Chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài tiết kiệm năm 2023 của Việt Mỹ. Trong trường hợp gặp khó khăn về việc chuẩn bị tài chính hoặc còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chi phí thành lập công ty, hãy liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được tư vấn thêm và nhận thêm ưu đãi nhé!

 

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.