Tin tức sự kiện
Chế độ thai sản từ 1/7/2023

Chế độ thai sản từ 1/7/2023 sẽ thay đổi và có những điểm mới ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Việc tăng lương cơ sở cũng đồng nghĩa với việc cả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng trong đó có chế độ thai sản. Vì thế sẽ rất có lợi cho những bà mẹ sinh con vào sáu tháng cuối năm sẽ rất có lợi vì mức trợ cấp tăng. Hãy cùng Việt Mỹ tìm hiểu các quy định mới về chế độ thai sản trong bài viết này để bạn có thể đảm bảo quyền lợi cho chính mình nhé!

1. Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia BHXH (không phân biệt giới tính) phải sử dụng trong thời gian thai sản từ khi khám bệnh đến khi nuôi con nhỏ. Quy định này nhằm bảo đảm và hỗ trợ một phần việc mang thai, sinh con, nuôi con, các biện pháp tránh thai cho lao động nữ, thu nhập và sức khỏe khi sinh con cho vợ của lao động nam.

2. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng chế độ thai sản?

Đối với người lao động: Nếu thuộc một trong hai trường hợp:

  • Đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con.
  • Đã đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai mà thời gian đó bạn đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ ba tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con

Lưu ý: Kể cả trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc trước ngày nghỉ việc và đóng bảo hiểm xã hội đúng thời hạn trong các trường hợp trên thì vẫn được hưởng chế độ thai sản bắt buộc.

Lúc này, người lao động phải tự nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú mà không phải thông qua công ty.

3. Chế độ thai sản từ 1/7/2023, người lao động sẽ được tăng nhiều khoản trợ cấp

a. Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2023

Thứ nhất, từ ngày 1/7/2023, tiền trợ cấp một lần sau khi sinh con sẽ tăng lên.

Theo Điều 38 Luật BHXH 2014, khi sinh con, lao động nữ được nhận một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Khi một đứa trẻ được sinh ra, người cha được hưởng khoản thanh toán này nếu chỉ có anh ta tham gia BHXH.

Như vậy nếu người lao động sinh con trước ngày 1/7/2023 về trước thì lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng và khoản trợ cấp này chỉ còn 2,98 triệu đồng. Đây là mức tăng hơn 600.000 đồng và là mức tăng cao nhất của khoản tiền trợ cấp một lần với người lao động sau khi sinh con.

b. Tăng mức trợ cấp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh từ 1/7/2023

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2023, các chế độ trợ cấp sau khi nghỉ hưu cho người lao động sẽ được tăng lên đáng kể.

Điều 41 Luật BHXH quy định, người lao động trong thời hạn 30 ngày làm việc đầu tiên kể từ khi nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trước đó. Cụ thể, tối đa 10 ngày đối với sinh đôi, tối đa 7 ngày đối với sinh mổ và tối đa 5 ngày đối với sinh thường.

Trong thời gian này, lao động nữ được trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Trong 5 ngày này, lao động nữ được trợ cấp 540.000 đồng/ngày. Tổng cộng cho 5 ngày là 2,7 triệu đồng. Khoản trợ cấp này chỉ là 2.235.000 đồng so với mức lương cơ bản hàng tháng là 1.490.000 đồng.

Trên đây là 2 khoản mà lao động nữ được nhận khi sinh con sẽ được tăng theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2023. Hai khoản này có thể cao hơn đáng kể so với trước đây. Khi tính tổng mức tăng, hầu hết công nhân nào sinh con đều được tăng hơn trước hơn 1 triệu đồng. Tin vui cho các mẹ dự định sinh sau ngày này.

Số tiền tối đa còn lại mà lao động nữ được nhận khi sinh con là trợ cấp thai sản và 6 tháng mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không đổi. Do mức trợ cấp không phụ thuộc vào mức lương cơ sở mà phụ thuộc vào mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ quy định định tại Điều 39 của Luật BHXH 2014

Chế độ thai sản từ 1/7/2023
Chế độ thai sản từ 1/7/2023

c. Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ 1/7/2023

Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định:

Người lao động sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở của tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp tại thời điểm sinh con chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng một lần bằng hai lần mức lương cơ sở cho mỗi con vào tháng sinh con.

Vì vậy, từ ngày 1/7/2023, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ tăng từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng/trẻ theo quy định nêu trên.

4.Sinh con năm 2023, người lao động được nhận những khoản tiền nào?

Chế độ thai sản từ 1/7/2023 sẽ có những thay đổi đáng kể có lợi cho người lao động khi sinh con.

4.1 Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Khi sinh con vào năm 2023, lao động nữ sẽ được hưởng 03 chế độ thai sản 2023, bao gồm:

Trợ cấp một lần khi sinh con (căn cứ Điều 38 Luật BHXH 2014)

Nếu lao động nữ sinh con thì tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, lao động nữ được tạm hưởng trợ cấp nuôi con bằng hai lần mức lương cơ sở.

Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

Trợ cấp thai sản quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Khi người lao động sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 06 tháng trước và sau khi sinh con. Trường hợp người lao động sinh đôi trở lên thì cứ sau khi sinh con thứ hai thì người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng cho mỗi con.

Trợ cấp thai sản = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x Số tháng nghỉ chế độ

Lưu ý: Số tiền hưởng chế độ thai sản nhiều hay ít tùy thuộc vào mức lương cụ thể đóng BHXH bắt buộc và số tháng nghỉ sinh con của người lao động.

Tiền dưỡng sức sau khi sinh con áp dụng theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Được xét nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ) đối với người lao động bị ốm trong thời gian 30 ngày làm việc đầu tiên ngay sau khi nghỉ thai sản .

Người lao động nhận được các khoản trợ cấp sau đây đối với chi phí hồi phục sau sinh và phục hồi chức năng cho mỗi ngày nghỉ: Trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

4.2 Chế độ thai sản khi lao động nam có vợ sinh con

Trường hợp vợ sinh con, lao động nam được hưởng 02 lần chế độ thai sản như sau:

Trợ cấp một lần khi vợ sinh con (trường hợp vợ không tham gia BHXH hoặc có tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản) (Theo Điều 9 Khoản 2 Thông tư 59/2015/TT -BLĐTBXH, bổ sung theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, Điều 1, khoản 5)

Lao động nam có vợ sinh con thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được trợ cấp một lần.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp người mẹ có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được hưởng chế độ thai sản tại thời điểm sinh con và người cha đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con thì người cha được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 như sau: Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

Trợ cấp thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 5 ngày làm việc.
  • 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần.
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, kể từ khi sinh thứ ba trở đi, cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
  • Vợ sinh đôi trở lên mà phải mổ thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian nghỉ thai sản trên được tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh của người phụ nữ.

Vào mỗi ngày nghỉ lễ, lao động nam được cơ quan BHXH hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 39 Luật BHXH 2014 như sau:

Trợ cấp thai sản = 100% x mức bình quân tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ hưu: 24 x số ngày nghỉ

Mức hưởng chế độ thai sản nhiều hay ít được quyết định bởi mức lương cụ thể đóng BHXH bắt buộc và số ngày nghỉ của mỗi người lao động.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Năm 2023, sinh con vào tháng mấy sẽ được hưởng chế độ thai sản có lợi hơn?

Năm 2023, mức lương cơ sở sẽ thay đổi từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023 theo Nghị quyết 69/2022/QH15 về ngân sách nhà nước năm 2023. Quốc hội đã phê chuẩn nó vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Do đó, mức lương cơ sở năm 2023 sẽ được chia thành hai bậc.

  • Giai đoạn 1 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
  • Giai đoạn 2 (Từ 01/07/2023 đến 31/12/2023) Lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, căn cứ vào mức hưởng thai sản của người lao động nêu tại Mục 2, có thể thấy mức hưởng thai sản khi sinh con cũng sẽ khác nhau theo từng thời kỳ như sau:

Chế độ thai sản Giai đoạn Mức tăng thêm
Trước 01/7/2023 Sau 01/7/2023
LĐ nữ Trợ cấp 01 lần khi sinh con 2.980.000 đồng/con 3.600.000 đồng/con 620.000 đồng/con
Trợ cấp dưỡng sức sau thai sản 447.000 đồng/ngày 540.000 đồng/ngày 93.000 đồng/ngày
LĐ nam Trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con 2.980.000 đồng/con 3.600.000 đồng/con 620.000 đồng/con

Do đó, nếu người lao động sinh con trong vòng 6 tháng cuối năm 2023 (chế độ thai sản từ 1/7/2023) thì mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được tăng lên 620.000 đồng/con. Trợ cấp dưỡng sức sau sinh cho lao động nữ cũng sẽ được tăng thêm 93.000 đồng/ngày.

6. Câu hỏi thường gặp liên quan đến chế độ thai sản

6.1 Thời gian hưởng chế độ khi đi khám thai là bao lâu theo quy định?

  • Lao động nữ có quyền rời nơi làm việc năm lần một ngày để khám thai. Mỗi lần khám thai được nghỉ 2 ngày nếu bệnh nhân ở xa phòng khám hoặc sản phụ bị ốm, chửa ngoài tử cung
  • Thời giờ không làm việc để hưởng chế độ thai sản nêu tại điều này được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

6.2 Thời gian hưởng chế độ thai sản là bao lâu theo quy định?

Người lao động sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 06 tháng trước và sau khi sinh con.
Trường hợp người lao động sinh đôi trở lên thì cứ sau khi sinh con thứ hai thì người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng cho mỗi con. Thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh con là không quá hai tháng.

6.3 Có được chế độ thai sản trong thời gian nghỉ phép năm?

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017, điểm 1.2, khoản 1, người lao động không được hưởng lương trong thời gian nghỉ hàng năm là đúng quy định. chế độ thai sản theo Điều 32, 33 Luật BHXH 2014 và chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Điều 41.

6.4 Có làm bổ sung chế độ thai sản được không?

Nếu người lao động của công ty chị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì làm thủ tục hồ sơ gửi cơ quan BHXH để công ty thay mặt chị tiếp nhận và giải quyết. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có một hệ thống để xác minh yêu cầu của những người thụ hưởng an sinh xã hội. Nếu NLĐ cung cấp sai thông tin về chế độ thai sản cho vợ, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo pháp luật.

6.5 Khi vợ sinh con, chồng không đóng đủ liên tục BHXH thì có được hưởng lương nghỉ việc chăm con không?

Điều 31 khoản 1 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam như sau: “Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội đã có vợ con.” Theo quy định trên, người chồng hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con với điều kiện đã đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm sinh con.

Bài viết trên đây LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã cung cấp cho bạn đọc quy định mời về chế độ thai sản từ 1/7/2023. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chế độ thai sản, tiền lương hoặc bảo hiểm xã hội, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé!

5/5 - (9 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.