Tin tức sự kiện
Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư năm 2024

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là một trong những thủ tục quan trọng khi nhà đầu tư muốn rút ra khỏi dự án đầu tư nào đó vì nhiều lý do. Vậy để tìm hiểu cụ thể chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như thế nào, cần chuẩn bị những giấy tờ gì, cần lưu ý gì, mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Việt Mỹ để biết quy định chi tiết.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

2. Thế nào là chấm dứt hoạt động dự án đầu tư?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư được nhà đầu tư đăng ký với cơ quan nhà nước về hoạt động đầu tư nên khi chấm dứt cũng cần phải báo cáo với cơ quan nhà nước để giám sát chặt chẽ và chính xác hơn.

Như vậy, việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là việc ngừng hẳn, kết thúc hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể đã được lập kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm, nhân lực …

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Điều kiện để chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Dự án đầu tư đang hoạt động có thể được chấm dứt do ý chí của chủ đầu tư hoặc quyệt định của cơ quan quản lý đầu tư. Tuy nhiên, việc thực hiện ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải được thực theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. Dự án đầu tư đang hoạt động sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

+  Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

+  Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

4. Hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Để thực hiện thủ tục dừng hoạt động của dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải chuẩn bị những hồ sơ được nêu dưới đây.

* Hồ sơ cần chuẩn bị để ngừng hoạt động dự án đầu tư bao gồm: 

– Thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư (Theo mẫu)

– Quyết định dừng hoạt động dự án đầu tư

– Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư (Theo mẫu)

– Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (Bản chính)

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản chính)

– Văn bản ủy quyền thực hiện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Khi muốn thực hiện ngừng hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên trước khi ra cơ quan đăng ký đầu tư để chấm dứt. Nhà đầu tư chú ý cần tìm hiểu kỹ càng về các giấy tờ trên để hoàn thiện cho đầy đủ và đúng với quy định nhà nước, tránh việc mất thời gian làm hồ sơ lại.

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuê một đơn vị chuyên và am hiểu về thủ tục, giấy tờ này để thực hiện mà không mất thời gian cho việc này, đây là một trong những dịch vụ được nhiều đơn vị thực hiện nhằm giúp các tổ chức, cá nhân làm việc nhanh chóng hơn.

* Thời gian xử lý và cơ quan xử lý chấm dứt hoạt động dự án: 

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp là cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

– Thời gian xử lý dừng hoạt động dự án đầu tư là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư năm 

Thủ tục dừng hoạt động của dự án đầu tư cũng cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật khi nhà đầu tư có nguyện vọng chủ động thực hiện như sau:

– Với trường hợp nhà đầu tư tự quyết định kết thúc hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020:

Nhà đầu tư phải gửi quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định, kèm theo là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Trường hợp nhà đầu tư kết thúc hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng hoặc điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020:

Nhà đầu tư phải thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hoạt động của dự án đầu tư và kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo hợp đồng.

Sau đó cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan;

– Với trường hợp cần ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020:

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tự quyết định kết thúc hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định kết thúc hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

Như vậy với các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư thì nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ, hồ sơ theo mục trên và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn chấm dứt dự án đầu tư kể từ khi hoàn thiện hồ sơ là trong vòng 15 ngày làm việc.

6. Các trường hợp cụ thể ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Nghị định 31/2021 của Chính phủ, các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

Một là các nhà đầu tư kết thúc hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp dưới đây:

– Nhà đầu tư chủ động quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

– Nhà đầu tư ngừng hoạt động theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng hoặc điều lệ doanh nghiệp;

– Hoặc chấm dứt khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Hai là cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp dưới đây:

– Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

– Với trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không được thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

– Với dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

– Với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Với nhà đầu tư không ký quỹ, không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

– Với nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư dựa trên cơ sở là giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

– Hoặc kết thúc hoạt động dự án theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Như vậy có thể thấy dừng hoạt động dự án đầu tư sẽ tùy thuộc vào trường hợp nhà đầu tư chủ động hoặc không. Với những trường hợp bị động là dự án đó đương nhiên bị chấm dứt đầu tư mà không cần ý kiến của chủ đầu tư.

Có thể thấy việc chấm dứt dự án đầu tư cũng không quá rườm rà và nhiều quy trình như việc đăng ký giấy chứng nhận đầu tư. Một dự án đầu tư khi muốn có giấy chứng nhận cần đạt điều kiện cơ bản về dự án được pháp luật quy định, nhưng khi chấm dứt dự án đầu tư lại tùy thuộc vào ý chí của nhà đầu tư hoặc khi dự án đó thiếu một trong những quy chuẩn của dự án đầu tư mà pháp luật quy định.

Khi chấm dứt dự án đầu tư thì nhà đầu tư cũng đồng thời nộp lại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp để nhà nước thu hồi.

Tóm lại với những thông tin trên đây mong đã giúp ích cho bạn đọc hiểu cụ thể về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là như thế nào, hồ sơ cần những gì, thủ tục ra sao và các trường hợp cụ thể phải ngừng hoạt động của dự án theo quy định pháp luật. Nếu còn vướng mắc nào, bạn có thể liên hệ với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ  để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.