Tư vấn dịch vụ trong nước
các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Hiện nay sau khi thành lập doanh nghiệp công ty sẽ phải tiến hành nộp các loại thuế theo quy định hiện hành. Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty cần phải nộp sẽ được chúng tôi đề cập ngay dưới đây và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính các loại thuế này khi nộp nhé!

1. Các loại thuế cần nộp sau khi thành lập công ty là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành năm 2023, các loại thuế phải nộp sau khi thành lập bao gồm các loại thuế sau:

 • Lệ phí môn bài
 • Thuế doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Những thủ tục cần thực hiện về thuế sau khi thành lập công ty

a. Mở một tài khoản ngân hàng

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký công ty, công ty phải mở tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Tiến hành mở tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản và thanh toán điện tử.

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng đăng ký;
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực;
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật;
 • 01 bản sao chứng thực giấy chứng nhận niêm phong mẫu.

Sau khi mở tài khoản và được cấp tài khoản ngân hàng, công ty phải báo cáo tài khoản ngân hàng này với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty là gì?
Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty là gì?

b. Tiến hành đăng ký chữ ký điện tử nộp thuế điện tử

Doanh nghiệp đặt mua chữ ký số và đăng ký sử dụng với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Có chữ ký số điện tử có giá trị như con dấu doanh nghiệp khi nộp thuế điện tử.

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký của công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của người đại diện công ty.

Đăng ký phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

 • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, các tổ chức quy định tại khoản này được quyền đề nghị thực hiện phương pháp tính thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp gửi mẫu số 06/GTGT ​​đến cơ quan thuế để lập hóa đơn đỏ đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ.

LƯU Ý: Các công ty phải đăng ký trước thời hạn khai thuế đầu tiên. Nếu không có điều kiện nêu trên thì khi áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp là tự động.

3. Hướng dẫn cách tính các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Sau đây là hướng dẫn cách nộp các loại phí, thuế sau khi thành lập công ty trong nước bạn cần phải đóng những các thuế dưới đây.

3.1 Lệ phí phải nộp sau khi thành lập công ty

Lệ phí môn bài được trả hàng năm hoặc theo sản xuất kinh doanh căn cứ vào số vốn ban đầu ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu hàng năm (đối với hộ kinh doanh) Đây là số tiền nộp khi doanh nghiệp mới thành lập nhập thị trường. trả phí và cá nhân).

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty
Hướng dẫn cách tính các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP hướng dẫn kê khai nộp thuế tài nguyên:

Thời hạn khai thuế cuối cùng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập công ty.

Nếu doanh nghiệp không hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thuế suất là 2 triệu đồng/năm đối với công ty có vốn đăng ký hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống và 3 triệu đồng/năm đối với công ty có vốn đăng ký hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. 1 tỷ đồng. Chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều phải trả lệ phí giấy phép. Một số trường hợp công ty được miễn thuế tài nguyên được liệt kê tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

3.2 Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Một loại thuế dựa trên hiệu suất hoạt động và sản xuất cuối cùng của công ty.

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là căn cứ vào thu nhập chịu thuế và thuế suất.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ thu nhập không chịu thuế và lỗ tính thuế từ năm trước chuyển sang. Thu nhập chịu thuế là doanh thu bán hàng trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng với thu nhập khác, kể cả thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam.

 • Thuế suất doanh nghiệp là 22%.
 • Thuế suất 20% áp dụng cho các công ty có tổng doanh thu hàng năm từ 20 tỷ đồng trở xuống.
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển dầu, khí và các tài nguyên khan hiếm khác tại Việt Nam dao động từ 32% đến 50% tùy theo dự án và hình thức thành lập công ty.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Theo quy định của Luật thuế GTGT năm 2008, sửa đổi và hoàn thiện năm 2014, các loại thuế được tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

 • Phương pháp khấu trừ: Thuế GTGT = GTGT đầu ra – GTGT đầu vào
 • Phương pháp trực tiếp: Thuế GTGT = Thuế GTGT của hàng hóa x Thuế GTGT của hàng hóa liên quan.

Thuế suất thuế GTGT của công ty là 0%, 5%, 10% tùy theo từng loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể của công ty.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế công ty nộp cho người lao động được tính theo tháng, xác định theo tháng hay theo quý và tính theo năm.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập chịu thuế và thuế suất, trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN- Giảm trừ gia cảnh.
 • Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được quy định tại mục 22 và 23 của Luật thuế thu nhập 2007, sửa đổi 2012, 2014

Thuế xuất nhập khẩu

Chỉ áp dụng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, được tính theo các phương pháp sau:

 • Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm căn cứ vào giá tính thuế của từng sản phẩm và thuế suất tại thời điểm tính thuế.
 • Tính thuế theo phương pháp tuyệt đối và tính thuế theo phương pháp hỗn hợp, trong đó số thuế được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu, nhập khẩu và mức thuế suất tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa được xác định tại Việt Nam.

Thuế tài nguyên

Một loại thuế, như được quy định trong phần 2009 của Đạo luật Thuế Tài nguyên, 2009, đã được sửa đổi và bổ sung, chỉ áp dụng cho các công ty tham gia khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Căn cứ tính thuế dựa vào lợi tức của tài nguyên chịu thuế, giá tính thuế và thuế suất.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu TTĐB.

 • Việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt căn cứ vào giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.
 • Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế tiêu thụ đặc biệt.

4. Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế ở đâu theo quy định?

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các địa điểm nộp thuế sau

 • Gửi tiền trực tiếp cho thủ quỹ;
 • Nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế theo quy định;
 • Tiền gửi trực tiếp cho các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng;
 • Thực hiện các giao dịch điện tử có chữ ký số.

5. Câu hỏi thường gặp liên quan các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

5.1 Có cần hộ khẩu thường trú để bắt đầu kinh doanh không?

Việc thành lập công ty không căn cứ vào hộ khẩu thường trú của người thành lập mà doanh nhân có thể thành lập công ty tại bất kỳ tỉnh nào nếu thấy nhu cầu hoạt động kinh doanh tại đó.

5.2 Có thể bắt đầu kinh doanh với bao nhiêu vốn?

Theo quy định của luật công ty hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của công ty, công ty kê khai và chịu trách nhiệm về số vốn cổ phần của công ty. Ngoài các hoạt động phải có vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký mức vốn theo quy định của pháp luật, nhưng không được nêu rõ nguồn vốn mà chỉ đảm bảo chịu trách nhiệm về mức vốn đã khai và một mức ký quỹ phù hợp, được điều chỉnh bởi một số yêu cầu nhất định. . các ngành nghề

5.2 Các loại thuế cơ bản phải kê khai và nộp sau khi đăng ký là gì?

 • Lệ phí giấy phép được trả cố định theo vốn cổ phần đã đăng ký (công ty thành lập năm 2021 được miễn lệ phí giấy phép kinh doanh);
  VAT (chỉ thanh toán khi tích lũy);
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: thường là 20% lợi nhuận, chỉ nộp nếu công ty có lãi).

5.4 Công ty chưa có thu nhập có phải kê khai nộp thuế không?

Sau khi thành lập công ty, mặc dù chưa có thu nhập và chi phí, công ty không phải nộp thuế (trừ thuế môn bài những năm sau năm đầu tiên thành lập), nhưng hàng quý công ty phải báo cáo: thuế:

Kê khai thuế GTGT: Công ty không lập hóa đơn đầu vào, đầu ra vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT trước ngày kê khai nộp thuế. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Công ty vẫn phải báo cáo kể cả khi công ty chưa lập hóa đơn giá trị gia tăng (nếu công ty đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng). Báo cáo tài chính cuối năm: Các công ty cần lưu ý rằng kể cả khi công ty không có hoạt động kinh doanh thì vẫn phải lập và trình bày báo cáo tài chính cuối năm.

5.5 Công ty có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật không?

Pháp luật không cấm một người đại diện cho hai công ty trong một công ty luật mà chỉ quy định rằng một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Do đó, chủ sở hữu công ty có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty.

Trên đây là những quy định chi tiết và đầy đủ về các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty. Qua bài viết, nếu bạn đọc còn có vấn đề thắc mắc hãy liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ, chúng tôi sẽ liên hệ lại và trả lời thác mắc cho bạn trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.