Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu giải thể hoặc bị giải thể phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định. Trong đó, doanh nghiệp sẽ nộp một bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên cho cơ quan có thẩm quyền. Để việc giải thể doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng và không gặp khó khăn gì thì bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần chính xác và đầy đủ giấy tờ. Hãy cùng Việt Mỹ tìm hiểu về bộ hồ sơ này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Các trường hợp doanh nghiệp sẽ bị giải thể

Doanh nghiệp sẽ giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ của công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng các thành viên công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu của công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông công ty đối với công ty cổ phần;

– Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tiếp mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế 2019 có quy định khác.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo 2 hình thức chính:

+ Giải thể doanh nghiệp tự nguyện;

+ Giải thể doanh nghiệp bắt buộc (Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

2. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi đáp ứng được đủ các điều kiện sau:

– Bảo đảm phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

– Không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc tại Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp mà bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp sẽ cùng liên đới để chịu trách nhiệm khoản nợ của doanh nghiệp.

3. Bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc sẽ giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý các tài sản doanh nghiệp; danh sách các chủ nợ và số nợ đã được thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết những khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi ra quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Thành viên của Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty/chủ doanh nghiệp tư nhân, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, thành viên công ty hợp danh hay người đại diện pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ giải thể doanh nghiệp không chính xác, giả mạo thì những người nêu trên phải liên đới để chịu trách nhiệm thanh toán cho quyền lợi của người lao động mà chưa được giải quyết, số thuế chưa được nộp, số nợ khác mà chưa thanh toán và chịu trách nhiệm của cá nhân trước pháp luật về những hệ quả sẽ phát sinh trong thời hạn 05 năm từ ngày nộp bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Việc giải thể doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy trình thủ tục mà pháp luật quy định. Theo đó, các bước giải thể doanh nghiệp diễn ra như sau:

4.1 Quy trình tiến hành giải thể doanh nghiệp

Nơi nộp bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể thì doanh nghiệp nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.

Các bước giải thể doanh nghiệp

* Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Bước 1: Thông qua quyết định tiến hành giải thể doanh nghiệp và thực hiện tổ chức thanh lý tài sản;

Bước 2: Công bố về việc giải thể doanh nghiệp;

Nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp và biên bản cuộc họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, đến cơ quan thuế và đến người lao động của doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ giải thể của doanh nghiệp mình cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán hết các khoản nợ.

* Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể

Trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật thì doanh nghiệp phải triệu tập cuộc họp

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện thanh toán hết các khoản nợ thì doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4.2 Thủ tục giải thể doanh nghiệp chi tiết

Theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp giải thể tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Bước 1: Trong vòng 07 ngày làm việc bắt đầu từ ngày thông qua nghị quyết/quyết định giải thể thì doanh nghiệp gửi thông báo giải thể doanh nghiệp đến cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo giải thể phải có các giấy tờ sau đây:

a) Nghị quyết/quyết định và biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH từ hai thành viên trở lên  và công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về giải thể doanh nghiệp;

b) Phương án để giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhận được thông báo về giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phải đăng tải tất cả các giấy tờ trên và thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN, chuyển trạng thái tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang thực hiện thủ tục giải thể và gửi thông tin giải thể của doanh nghiệp đến cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Bước 3: Trong khoảng thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Trước khi nộp bộ hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của mình tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đang đặt chi nhánh, VP đại diện và địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ đăng ký về giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về việc doanh nghiệp đã đăng ký giải thể đến cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh thì Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến của mình về việc hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến cho Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận được bộ hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển trạng thái tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế, đồng thời ra phải thông báo về giải thể của doanh nghiệp.

Trường hợp sau khoảng thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh đã nhận được thông báo kèm theo là nghị quyết/quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được bộ hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của các bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng là đã giải thể và gửi thông tin về giải thể của doanh nghiệp đến cho Cơ quan thuế, đồng thời phải ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp trong thời hạn là 03 ngày làm việc từ ngày kết thúc thời hạn được nêu trên.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp đang sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả lại con dấu, GCN đã đăng ký mẫu con dấu đến cho cơ quan công an theo quy định khi thực hiện thủ tục giải thể..

5. Câu hỏi thường gặp về bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

5.1 Lệ phí để giải thể doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Doanh nghiệp mà tiến hành giải thể doanh nghiệp được miễn lệ phí theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

5.2 Doanh nghiệp giải thể có bắt buộc phải đăng thông tin lên báo địa phương không?

Đối với trường hợp pháp luật có yêu cầu phải đăng báo địa phương thì nghị quyết/quyết định về giải thể doanh nghiệp phải được đăng lên ít nhất 01 tờ báo in hoặc là báo điện tử trong vòng 03 số liên tiếp.

5.3 Ai phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

Căn cứ Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu của công ty, người đại diện pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

5.4 Có bị giải thể doanh nghiệp khi không còn đủ số lượng thành viên hay không?

Điều kiện để có thể giải thể doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 là doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tiếp mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

5.5 Có phải giải thể doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không gia hạn tiếp không?

Trong trường hợp kết thúc khoảng thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ cong ty mà không tiếp tục  gia hạn thì doanh nghiệp sẽ bị giải thể. Nếu hết hạn mà chưa tiến hành giải thể thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trên đây là Bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì năm 2023? của Việt Mỹ. Nếu bạn có gặp khó khăn trong quá trình giải thể doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác có liên quan, liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.