Managing director

LUẬT GIA NGUYỄN THANH PHÚC

CEO & FOUNDER Luật và kế toán Việt Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 80 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.

Lĩnh vực hoạt động

  • Luật doanh nghiệp
  • Giải quyết tranh chấp thương mại
  • Sở hữu trí tuệ, Thuế, Kế toán, Kiểm toán. dự án đầu tư nước ngoài
  • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
  • Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại
  • Sở hữu trí tuệ
  • Tranh tụng và giải quyết tranh chấp
  • Bảo hiểm và ngân hàng

Nguyễn Thanh Phúc – Hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp

Trân trọng!