Thuế môn bài là gì, những điều cần biết về thuế môn bài

Đăng ngày: 19-06-2017

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là nộp theo quy định trên vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thuế môn bài được thu hàng năm.

Thời hạn nộp tờ khai môn bài:

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh(căn cứ vào ngày trên đăng ký kinh doanh ). Thông thường nộp tờ khai môn bài và nộp tiền thuế môn bài trong thời hạn 10 ngày căn cứ ngày trên đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên để không vi phạm luật thuế thì đơn vị phải chứng minh đơn vị chưa phát sinh hoạt động mua bán gì bằng cách:
+ In tờ khai thuế trắng ( không phát sinh gì) đã nộp lên cơ quan thuế.
+ Phô tô công chứng đăng ký kinh doanh cùng đăng ký mẫu dấu của công ty.
+ Ghi biên bản giải trình đi kèm về nội dung nộp muộn tờ khai môn bài ( nhưng hạn vẫn trong 30 ngày căn cứ trên đăng ký kinh doanh)
– Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
Sự thay đổi như: vốn điều lệ. địa chỉ công ty …
– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Các bậc thuế môn bài hiện nay đang áp dụng:

Đơn vị: đồng
Các bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm:
Bậc 1. Trên 10 tỷ đồng : 3.000.000
Bậc 2. Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng : 2.000.000
Bậc 3. Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng : 1.500.000
Bậc 4. Dưới 2 tỷ đồng : 1.000.000

Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài:

Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.
Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh, Doanh nghiệp Nhà Nước,… ) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.
– Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.
– Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp Nhà Nước, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH… nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.
– Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX ( gọi chung là xã viên HTX ) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết C điểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phải nộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì phải nộp thuế Môn bài riêng.
Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:
Đơn vị: đồng
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng : Mức thuế cả năm
1. Trên 1.500.000 : 1.000.000
2. Trên 1.000.000 đến 1.500.000 : 750.000
3. Trên 750.000 đến 1.000.000 :  500.000
4. Trên 500.000 đến 750.000 : 300.000
5. Trên 300.000 đến 500.000 : 100.000
6. Bằng hoặc thấp hơn 300.000 : 50.000
Liên hệ tư vấn trực tiếp : 0981 345 335 - Ms Thùy
Link rút gọn

 

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT MỸ

62 Nguyễn Huy tưởng, quận Thanh Xuân, TpHN

87 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM

Việt Mỹ tư vấn thành lập công ty tận nơi, Dịch vụ tư vấn Thuế và Kế toán chuyên ngiệp 

 

 

Các tin liên quan

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Chuyên viên Minh Thùy

 0911 912 789

ketoanvietmy.vn@gmail.com

info@ketoanvietmy.vn

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS