CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG CÒN SỬ DỤNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/BTC-TT

Đăng ngày: 29-05-2017

CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG CÒN SỬ DỤNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/BTC-TT

- Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài

- Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

- Tài khoản 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

- Tài khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý

- Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại

- Tài khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

- Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

- Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

- Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

- Tài khoản 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

- Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

- Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

- Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn

- Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

- Tài khoản 342 - Nợ dài hạn

- Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

- Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính

- Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ

- Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại

- Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán.

 

Link rút gọn

 

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT MỸ

62 Nguyễn Huy tưởng, quận Thanh Xuân, TpHN

87 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM

Việt Mỹ tư vấn thành lập công ty tận nơi, Dịch vụ tư vấn Thuế và Kế toán chuyên ngiệp 

 

 

Các tin liên quan

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Chuyên viên Minh Thùy

 0911 912 789

ketoanvietmy.vn@gmail.com

info@ketoanvietmy.vn

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS