Những bài học từ người thấy không bằng cấp!

Những bài học từ người thấy không bằng cấp!

Những người thầy đã cho tôi nhiều kiến thức trên ghế nhà trường, những người thầy trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Dĩ nhiên, mãi mãi tôi luôn biết ơn và trân trọng những người thầy đã cho tôi kiến thức. Tuy nhiên, tôi muốn nói tới những NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG, NGƯỜI THẦY KHÔNG BẰN

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Luật sư Minh Thùy

 0911 912 789

[email protected]

[email protected]

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS