THUẾ -  HIỂU ĐÚNG VÀ BIẾT PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ,LỆ PHÍ

THUẾ - HIỂU ĐÚNG VÀ BIẾT PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ,LỆ PHÍ

Hiểu đúng, hiểu bản chất của các loại thuế, phí và lệ phí sẽ giúp các doanh nghiệp không trốn thuế. Tối ưu thuế là đúng luật và làm cho doanh nghiệp có lợi nhất, nhà nước quản lý công tác thuế tốt nhất

Thủ tục Kê khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục Kê khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục Kê khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: - Bộ phận giao dịch "Một cửa" 2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:...

Thuế môn bài là gì, những điều cần biết về thuế môn bài

Thuế môn bài là gì, những điều cần biết về thuế môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là nộp theo quy định trên vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thuế môn bài được thu hàng năm...