Người kinh doanh học được gì từ tư duy của một tên

Người kinh doanh học được gì từ tư duy của một tên "đạo chích"?

Tại sao tên trộm đã đi ăn trộm thường không trở về tay không, gần như tỷ lệ thành công lên tới 100%? Tại sao tên trộm vẫn có thể đánh cắp thứ mà người ta bảo vệ rất nghiêm ngặt? Tại sao tên trộm lại có thể ăn trộm lúc ban ngày khi mà đông người nhất? Tại sao chỗ nào cũng treo bảng....

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Luật sư Minh Thùy

 0911 912 789

[email protected]

[email protected]

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS