Một công ty được phép đăng ký bao nhiêu ngành nghề

Một công ty được phép đăng ký bao nhiêu ngành nghề

Tuy nhiên, việc muốn đăng kí số lượng ngành nghề là bao nhiêu thì cần phải xem xét trên tiềm lực, khả năng của công ty. Nếu bạn đăng ký nhiều ngành nghề mà thực tế công ty chỉ thực hiện kinh doanh một số ngành nghề thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng & hoạt động kinh doanh của công ty.

CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC QUYỀN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC QUYỀN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC QUYỀN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP? Hỏi: Tôi đang là công chức Nhà nước, nhưng rất muốn kinh doanh thêm ở ngoài. Cho tôi.....

MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC LÀM GIÁM ĐỐC 2 CÔNG TY KHÔNG ?

MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC LÀM GIÁM ĐỐC 2 CÔNG TY KHÔNG ?

Mình đã làm giám đốc (người đại diện pháp luật) ở 1 công ty cổ phần, bây giờ mở công ty TNHH mình có thể làm giám đốc (người đại diện pháp luật) ở công ty TNHH nữa không ...

Luật kế toán Luật số: 03/2003/QH11

Luật kế toán Luật số: 03/2003/QH11

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ,...

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Luật sư Minh Thùy

 0911 912 789

[email protected]

[email protected]

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS