Chính sách thuế mới từ 01/07/2016

Chính sách thuế mới từ 01/07/2016

Từ ngày 01/07/2016 Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Đối với việc sửa đổi lần này, có 7 điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến 3 Luật

CẢNH BÁO GIẢ DANH CÁN BỘ THUẾ LỪA DOANH NGHIỆP

CẢNH BÁO GIẢ DANH CÁN BỘ THUẾ LỪA DOANH NGHIỆP

Một số đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ doạnh nghiệp, sự lo lắng cửa chủ doanh nghiệp khi tiếp xúc cán bộ thuế nên đã giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cụ thể như mua sách về chính sách thuế, kêu gọi ủng hộ. Khi phát hiện các hành vi này chủ doanh nghiệp cần chú ý báo ngay cho công an

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Chuyên viên Minh Thùy

 0911 912 789

ketoanvietmy.vn@gmail.com

info@ketoanvietmy.vn

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS