Câu hỏi: Hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới

Đăng ngày: 23-05-2017

Câu hỏi: Hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới

Công ty tôi có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty có dự án đầu tư mới tại tỉnh Bình Dương, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 4/2017, số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 800 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế Giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế Giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.
 
Link rút gọn

 

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT MỸ

62 Nguyễn Huy tưởng, quận Thanh Xuân, TpHN

87 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM

Việt Mỹ tư vấn thành lập công ty tận nơi, Dịch vụ tư vấn Thuế và Kế toán chuyên ngiệp 

 

 

Các tin liên quan

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Chuyên viên Minh Thùy

 0911 912 789

ketoanvietmy.vn@gmail.com

info@ketoanvietmy.vn

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS